Sökning: "Emma Andersson förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Emma Andersson förskolan.

 1. 1. ”Det kommer bli mer organiserat” En kvalitativ studie om förskollärares och föräldrars syn på undervisningsbegreppet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Andersson; Amanda Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; föräldrar; förväntningar; tillämplingar; undervisning; uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka och jämföra vad begreppet undervisning innebär för föräldrar och förskollärare. Detta ligger i tiden eftersom förskolan får en ny läroplan som träder i kraft 1 juli 2019. Genom en kvalitativ intervjustudie har fem förskollärare och fem föräldrar intervjuats. LÄS MER

 2. 2. FÖRSKOLLÄRARES RELATIONSKOMPETENS : En kvalitativ studie om hur åtta förskollärare beskriver sitt relationsinriktade arbete med barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Eriksson; Emma Andersson; [2019]
  Nyckelord :anknytning; förskola; förskollärare; relationer; relationsskapande;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att synliggöra förskollärares relationsinriktade arbete i förskolanmed fokus på relationen mellan förskollärare och barn. Studien innefattar en kvalitativmetod och resultatet bygger på semistrukturerade intervjuer med åtta verksammaförskollärare. LÄS MER

 3. 3. ”Det är svårt att dela upp mitt och ditt” - En kvalitativ studie om förskolepersonals tal om undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Nielsen; Emma Andersson; [2018]
  Nyckelord :aktör; educare; fortbildning; förskolepersonal; profession; struktur; undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Läroplanen revideras 2018 och undervisning förväntas nu ske på förskolearenor runt om i landet. I samband med kommande revidering 2018 ökar kraven på förskollärare att uppfylla de riktlinjer som formuleras i läroplanen, varav formuleringen gällande undervisning är relevant för föreliggande studie. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers inställningar och attityder till användandet av digitala verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Olsson; Michaela Andersson; [2018]
  Nyckelord :inställningar; attityder; digitala verktyg; förskola; verksamhet; digital immigrants; digital natives;

  Sammanfattning : Baserat på våra erfarenheter ute i förskolans verksamhet finns de ett flertal olika åsikter om användandet av digitala verktyg hos pedagoger, likväl positiva som negativa. Syftet med denna studie har varit att belysa de åsikter och undersöka vad som ligger till grund för antagandet av dem. LÄS MER

 5. 5. FÖRSKOLAN - PÅ FÖRÄLDRARS VILLKOR : En kvalitativ studie om vårdnadshavares syn på, och kunskaper om förskolans verksamhet och uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Andersson; Angelica Hahlin; [2017]
  Nyckelord :Förskola; vårdnadshavare; barn; kunskap; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utöka kunskapen om vårdnadshavares syn på förskolans verksamhet och vilka kunskaper de har om förskolans uppdrag. Resultatet av vår en-kätundersökning visar att synen på förskolan är komplex och att det finns skillnader i vad vårdnadshavare vet och hur de ser på förskolans verksamhet och uppdrag. LÄS MER