Sökning: "Emma Asplund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Emma Asplund.

 1. 1. Faktorer som påverkar det korta mötet med personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emma Asplund; Rosa Johansson; [2020]
  Nyckelord :Dementia; short meeting; factors; communication; person-centred care; time; Demenssjukdom; korta mötet; faktorer; kommunikation; personcentrerad vård; tid;

  Sammanfattning : Inledning:  För röntgensjuksköterskor krävs kompetens att kunna bemöta patienter med olika typer av behov, däribland patienter med demenssjukdom och deras särskilda behov. Denna patientgrupp känner sig ofta otrygga och ängsliga och detta förvärras i sjukhusmiljöer. LÄS MER

 2. 2. Det betydelsefulla innehållet : En multimodal textanalys av visuella uttrycksformer i arbetsböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Therese Asplund; Emma Andersson; [2017]
  Nyckelord :Socialsemiotik; läromedel; svenska; samspel; multimodalitet;

  Sammanfattning : Studien utgår från ett socialsemiotiskt perspektiv och syftet är att undersöka samspelet mellan bild ochskrift i svenska läromedel. För att ta reda på detta ligger fokus på hur semiotiska resurser och modaliteteranvänds samt på vilket sätt bild- och skriftrelationen är meningserbjudande. LÄS MER

 3. 3. Att leva med diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Asplund; Emma Ingmansson; [2016-02-01]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; Diabetes; Upplevelser; KASAM; Kvalitativ studie; Coping;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som blir allt vanligare. Sjukdomen kräver särskild hantering så som dagliga insulininjektioner för att komplikationer skall undvikas och för att livet skall kunna levas som vanligt. Sjukdomen debuterar ofta strax innan puberteten och kräver stora omställningar i livet. LÄS MER

 4. 4. Hennes uppgifter bör tas med försiktighet : En analys av domstolars bedömning och framställning av parterna i våldtäktsdomar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Asplund; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att leva med svårläkta sår

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Emma Cronquist; Sara Asplund; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER