Sökning: "Emma Bäcke"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Bäcke.

  1. 1. Det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder : Förskollärarnas tankar om aktiviteter i utomhusmiljön och vad de anser främjar barnets utveckling

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

    Författare :Emma Bäcke; Lena Malmgren; [2011]
    Nyckelord :Fysisk aktivitet; Förskola; Förskollärare; Hälsa; Lekmaterial; Säkerhet Utomhusmiljö; Utveckling; Vegetation.;

    Sammanfattning : Vi har i detta examensarbete valt att lägga fokus på utomhusmiljön vid fyra förskolor i Mellansverige och hur den används som ett pedagogiskt verktyg samt ur ett utvecklingsperspektiv hos barn i förskolan. Det finns mycket forskning kring inomhusmiljön och dess betydelse för barns utveckling och lärande men väldigt lite kring utomhusmiljön och hur barn kan stimuleras till sin egen utveckling i utomhusaktiviteter, vilket vi nu valt att undersöka och diskutera i detta examensarbete. LÄS MER