Sökning: "Emma Berneheim"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Berneheim.

 1. 1. Att behöva röka med ledningen på toaletten för att få information om organisationen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Emma Berneheim; [2017]
  Nyckelord :Organizational identity; flexibility; co-creating; co-worker; actionnet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Based on a qualitative approach, this study examines and problematizes how employees in a flexible organization, through the internal communication community, consolidate and renegotiate the organization's identity. Furthermore, it creates an understanding of the flexible employees ability to co-create, and their view on the importance of being able to identify themselves with the organization. LÄS MER

 2. 2. Hora, Madonna eller Projektör? : En kvalitativ semiotisk studie med fokus på hur svenska framstående politiker förhåller sig till traditionella genusstereotyper på Instagram

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emma Berneheim; Amanda Birch-Jensen; [2015]
  Nyckelord :Genus; Instagram; Semiotik;

  Sammanfattning : Historically, men have always had a superior position over women, which has been portrayed in all kinds of media representations. Visual communication is an important part of our daily life since the reality is reflected through images. LÄS MER