Sökning: "Emma Bjarnevik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Bjarnevik.

  1. 1. Solidaritet för vem? : en argumentationsanalys över migrationsdebatterna i Europaparlamentet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

    Författare :Emma Bjarnevik; [2018]
    Nyckelord :Europeiska unionen; EU; migration; flyktingar; asylrätten; Dublinförordningen; postkolonialism; eurocentrism; hegemoni; Social Sciences;

    Sammanfattning : This study examines the migration debates in the European Parliament in view of the refugee crisis that occurred in the fall of 2015 and the effect of xenophobia that grew thereafter. Over one million refugees sought Europe for a better life in 2015 and no one could predict the increased volume of refugees who came. LÄS MER