Sökning: "Emma Block"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Emma Block.

 1. 1. Homovanillic Acid: a Novel Building Block for Lignin-Based Polyester

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Emma Olsson; [2021]
  Nyckelord :polymers; lignin; homovanillic acid; vanillic acid; polyester; ethylene carbonate; biobased; bioplastic; polymer technology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Homovanillic acid is a platform molecule, similar to vanillic acid, that has not thus far been used in the production of biobased polymers. It shows great promise since it contains two functional groups; a phenol and a carboxylic acid group, that can be used to produce monomers. LÄS MER

 2. 2. Eye tracking complemented HUD for video games : A perception evaluation of information display in FPS games

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emma Andersson; [2020]
  Nyckelord :Eye tracking; Heads-up display HUD ; Gaze; First-person shooter FPS ; Perception evaluation;

  Sammanfattning : Background. The heads-up display (HUD) is a useful tool for displaying information to the player in a game, but the HUD is not a part of the game world. This could take away from the desired experience of the game and block important parts of the main action screen. LÄS MER

 3. 3. Mastit hos mjölkkor – orsaksfaktorer och förebyggande åtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emma Laufors; [2019]
  Nyckelord :mastitförebyggande; juverhälsa; celltal; mjölkavkastning; mjölkningshygien;

  Sammanfattning : Mastit eller juverinflammation som det också kallas är den vanligaste sjukdomen hos mjölkkor i Sverige. Den medför stora ekonomiska förluster för djurägaren och orsakas i majoriteten av fallen av bakterier. LÄS MER

 4. 4. En jämförande neurografisk studie : Hur mätparametrar för utvärdering av neurofysiologisk sjukdom påverkas vid olika vinklar på armbågen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Biomedicinsk laboratorievetenskap

  Författare :Emma Block; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En batterisparande och säker mobiltelefonladdare : Ett produktutvecklingsprojekt på uppdrag av Invencon AB

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Hultén; [2018]
  Nyckelord :Laddare; batteri; säkerhet; produktutveckling; designprocess; mobiltelefon; design; formgivning;

  Sammanfattning : Rapporten sammanfattar Emma Hulténs examensarbete som har utförts för en högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Arbetet följer strategin för ett produktutvecklingsprojekt där faserna, projektplanering, förstudie, produktspecificering, konceptgenerering, produktdesign och projektavslut genomförts. LÄS MER