Sökning: "Emma Bodén"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emma Bodén.

 1. 1. Endometrios hos unga kvinnor : upplevelser av skolhälsovården

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Emma Bodén; Carina Wendel; [2011]
  Nyckelord :Adolescent; Endometriosis; School nurse; Quality of Life; Endometrios; livskvalitet; skolsköterska; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Endometrios, en sjukdom med symtom som smärtor eller blödningar i samband med menstruation, börjar ofta i tonåren men diagnostiseras inte förrän flera år senare. Kvinnorna med denna diagnos beskriver ofta att de inte fått förståelse för sina problem under tonåren. LÄS MER

 2. 2. Endometrios hos unga kvinnor : - upplevelser av skolhälsovården

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Carina Wendel; Emma Bodén; [2011]
  Nyckelord :endometrios; livskvalitet; skolsköterska; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Endometrios,  en  sjukdom  med  symtom  som  smärtor  eller  blödningar  i  samband  med menstruation, börjar ofta i tonåren men diagnostiseras inte förrän flera år senare. Kvinnorna med denna diagnos beskriver ofta att de inte  fått förståelse för sina problem under tonåren. LÄS MER

 3. 3. Att leva med en dold kvinnosjukdom - livskvalitet vid endometrios

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Emma Bodén; Johanna Cederfeldt; [2009]
  Nyckelord :Endometrios; Kvinnor; Livskvalitet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar uppskattningsvis var tionde kvinna i fertil ålder i Sverige. Trots detta finns det stor okunskap kring sjukdomen och dess inverkan på kvinnors livskvalitet. Syftet med studien var att beskriva hur det är att leva med endometrios ur ett livskvalitetsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers erfarenheter av elever i behov av särskilt stöd, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram : En studie om kunskapsmässiga och sociala svårigheter i den yngre skolåldern

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Anna Bodén; Emma Jonasson; [2008]
  Nyckelord :Specialpedagogik; särskilt stöd; pedagog; elev; skola; åtgärdsprogram; individuell utvecklingsplan;

  Sammanfattning : Tidigare forskning av Skolverket (2003) konstaterar att var femte elev som är i behov av särskilt stöd inte erhåller detta. Vidare förklaras att skolor har svårigheter att anpassa det särskilda stödet till elevernas behov. Skolverket (2007a) fastställer även att fem procent av pedagogerna inte upprättar individuella utvecklingsplaner. LÄS MER