Sökning: "Emma Boeryd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Boeryd.

 1. 1. Avdrag på fängelsestraff för tid i häkte med restriktioner - strafflindring eller strafftidsförkortning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Boeryd; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; straffprocessrätt; häktning; restriktioner; avdrag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att undersöka och analysera regleringen kring avdrag för tid i häkte med restriktioner utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Utgångspunkten i svensk rätt är att avdrag för tid i häkte ges med en dag per dag i häktet enligt strafftidslagen. LÄS MER

 2. 2. Är risken nödvändig att beakta? En studie av restriktioner vid häktning och risken för falska erkännanden som följer därav

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Boeryd; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; processrätt; restriktioner vid häktning; falska erkännanden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om falska erkännanden kan vara en följd av de psykiska påfrestningar som kan uppstå när en häktad åläggs restriktioner. Uppsatsen vill även svara på om risken för falska erkännanden beaktas när olika förslag till lösningar för att komma till rätta med den höga restriktionsanvändningen diskuteras. LÄS MER