Sökning: "Emma Bogren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Emma Bogren.

 1. 1. Att leva ett förändrat liv : Mäns upplevelse av att leva med prostatacancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Bogren; Johanna Westberg; [2016]
  Nyckelord :Experience; lived experience; perception; prostate cancer; prostatic neoplasms; Livserfarenhet; prostatacancer; prostatiska neoplasmer; uppfattning; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen som drabbar män i Sverige. Sjukdomen skapar olika besvär som påverkar männens dagliga liv. Under sjukdomsförloppet upplever männen att de förlorar sin värdighet. LÄS MER

 2. 2. Ungdomsutredares bedömningar och tankar om pojkar och flickor med social problematik : En vinjettstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emma Andersson; Hanna Bogren; [2016]
  Nyckelord :Youth; gender; social services; equality; investigations.; Ungdom; genus; socialtjänst; jämlikhet; utredningar.;

  Sammanfattning : The aim of this study is that from a gender perspective, highlighting how investigating social workers assess and justify the decisions concerning youth with socially destructive behavior. The focus is on the similarities and differences constructed. LÄS MER

 3. 3. Den eviga strävan efter idealet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Bogren; Annika Eriksson; Julia Sjöberg; [2016]
  Nyckelord :Identity; Ideal; Culture; Personal brands; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel Den eviga strävan efter idealet En kvalitativ studie om samspelet mellan kvinnliga ideal, konsumenters identitet och personliga varumärken på Instagram Seminariedatum 2016-06-02 Ämne/kurs FEKH29, Examensarbete kandidatnivå, marknadsföring, 15 HP Författare Emma Bogren, Annika Eriksson och Julia Sjöberg Handledare Clara Gustafsson Begrepp Kvinnliga ideal, Personliga varumärken, Identitet, Konsumenter Problem Individers självbild utmanas ständigt av media på grund av de ouppnåeliga ideal som ofta framställs av media. Syfte Syftet med studien är att utifrån forskning kring varumärken, CCT och Self Concept Theory undersöka personliga varumärkens samverkan med kvinnliga ideal och på så vis bidra till forskning kring konsumentbeteende. LÄS MER

 4. 4. Hantering av information genom Content Curation och Sociala Interaktioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Bogren; Nora Bleckberg; [2015]
  Nyckelord :Content Curation; Sociala Interaktioner; Värdeskapande; Generation Y; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tillgången på information har aldrig varit så utbredd som den är idag eftersom mediebruset finns överallt och är världsomfattande. Det har därmed blivit svårt för människor att hitta rätt information vid rätt tillfälle inom exempelvis ehandeln. LÄS MER

 5. 5. Choklad : En kvalitativ studie om chokladförpackningens påverkan av smakupplevelsen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Bogren; Josefine Jensen; [2014]
  Nyckelord :Smakupplevelse; mjölkchoklad; sinnen; sinnesmarknadsföring; förväntningar; stimuli;

  Sammanfattning : Problemformulering:Hur påverkar stimuli från produktförpackningen och chokladens utformning konsumenternas smakupplevelse? Syfte:Syftet med detta examensarbete är att förstå hur konsumenternas sinnesintryck påverkar deras smakupplevelse av mjölkchoklad med hjälp av stimuli från förpackningen och utformningen på chokladen. Metod:Denna studie bygger på en kvalitativ undersökning där vi har pendlat mellan empiri och teori genom att använda abduktion som forskningsansats. LÄS MER