Sökning: "Emma Bonnevier"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Bonnevier.

 1. 1. En riktig vänskap? En studie om vad som bidrar till att åskådare skapar en parasocial interaktion med en influencer på Youtube

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Freja Bonnevier; Emma Holm; [2019]
  Nyckelord :Parasocial interaktion; tvåstegshypotes; personligt budskap; opersonligt budskap; YouTube; influencer; sändare-mottagare modellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med en deduktiv utgångspunkt undersöka vad som bidrar till att urvalsgruppen idag skapar en parasocial interaktion med influencers på YouTube samt vad följderna av detta blir. I genomförandet av denna uppsats har en kvantitativ metod och två kvalitativa metoder använts som utgjort grunden för de empiriska data. LÄS MER

 2. 2. European Market Infrastructure Regulation : En institutionell analys av implementeringsproblematiken och dess kostnader

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Emma Bonnevier; Lowisa Nyman; [2015]
  Nyckelord :EMIR; transaction!costs; implementation problems; EMIR; transaktionskostnader; implementeringsproblematik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med grund i finanskrisen år 2008, infördes förordningen European Market Infrastructure Regulation, EMIR, för att öka transparensen och minska motpartsrisken på den europeiska derivatmarkanden. Marknaden påvisar att implementeringen av regelverket har varit problematiskt då regelverket anses vara otydligt formulerat. LÄS MER