Sökning: "Emma Buratovic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Buratovic.

 1. 1. Delningsekonomins framfart : En undersökning om hur digitala aktörer upplever konkurrensen på den nya marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Britta Jönsson; Emma Buratovic; [2019]
  Nyckelord :sharing economies; P2P; delningsekonomi; P2P; konkurrens; ny marknad;

  Sammanfattning : Även om delning av resurser har funnit sedan urminnes tider har delningsekonomi vuxit fram under det senaste årtiondet, där företagens nya uppbyggnad skapar komplikationer. Detta bland annat då det inte finns en entydig definition av vad delningsekonomi faktiskt innebär, likväl som det fortfarande är debatt kring hur delningsekonomiska företag bör förhålla sig till den traditionella marknaden. LÄS MER

 2. 2. Controversial Materials : Ethical issues in the production of mineral based raw materials

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Emma Buratovic; Dervis Cocalic; Kasper Eliasson; Matilda Danestig; Linus Everlid; [2017]
  Nyckelord :controversial materials; environmental impact; social impact; minerals forecast; mining; critical materials; non-critical materials; aluminium; cobalt; copper; graphite; chrome; lithium; manganese; nickel; REEs; rare earth elements; scandium; silver; zinc; lead; PGM; NGO; non-government organisation;

  Sammanfattning : This report has investigated the ethical issues associated with mining or processing of materials that make them considered as controversial. For each material, the main areas of use and the top producing countries are analysed, followed by social and/or environmental issues as well as potential problems in the future. LÄS MER