Sökning: "Emma Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Emma Carlsson.

 1. 1. Bedsiderapportering : En litteraturstudie baserad på patienters upplevelse av rapporteringsverktyget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Carlsson; Sofia Stattin; [2019]
  Nyckelord :Bedsiderapportering; patientsäkerhet; patientdelaktighet; kommunikation; upplevelse;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Överrapporteringen som sker inom vården har en viktig roll för omvårdnaden och behandling av patienter. Det finns olika rapporteringssätt och ett utav dessa är bedsiderapportering, som börjar bli allt vanligare inom dagens sjukvård. Brister i kommunikationen kan leda till felbehandlingar och vårdskador. LÄS MER

 2. 2. Ska vi anmäla alla då eller? om fritidsgårdspersonals syn på anmälningsskyldigheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :EMMA CARLSSON; [2018]
  Nyckelord :Socialtjänsten; oroshantering; Ungdomar; Anmälningsskyldigheten; Fritidsgårdar;

  Sammanfattning : Every organization that in some way work with children must, according to the law Social Services Act, report to the Social Service if they know or suspect any circumstances that endangers the youth’s social, physical or psychological health. Even though this law exists there has been occasions where staff at community youth centers did not report even when there was reason to believe that a child’s health was in danger. LÄS MER

 3. 3. En relation mellan två personer : En studie om förskollärares arbete med små barns anknytning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Carlsson; Elisabeth Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; anknytningsmönster; anknytningsbeteende; trygghet; småbarn; förskollärare; inskolning; attachment.;

  Sammanfattning : Bakgrund: På förskolan befinner sig små barn en stor del av sin tid i tidig ålder då deras anknytningsmönster skapas. Således är denna tid viktig för deras anknytning. Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en större uppfattning om förskollärares erfarenheter av att arbeta med små barns anknytning i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Vad motiverar redovisningsval? : En litteraturgenomgång från millenniumskiftet fram till idag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Oskar Age; Anna Carlsson; Emma Larsson-Torri; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Människan som bevisvärderare - en kognitivt rättsvetenskaplig studie av erfarenhetssatser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Carlsson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; rättsvetenskap; bevisvärdering; erfarenhetssatser; kogntionspsykologi; socialpsykologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, the evaluation of evidence is free which means it is not governed by legal rules. When evaluating evidence, the judge uses what the legislator refers to as common knowledge theorems (“allmänna erfarenhetssatser”), which enables the evidence to be put in context. LÄS MER