Sökning: "Emma Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Emma Carlsson.

 1. 1. Bedsiderapportering : En litteraturstudie baserad på patienters upplevelse av rapporteringsverktyget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Carlsson; Sofia Stattin; [2019]
  Nyckelord :Bedsiderapportering; patientsäkerhet; patientdelaktighet; kommunikation; upplevelse;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Överrapporteringen som sker inom vården har en viktig roll för omvårdnaden och behandling av patienter. Det finns olika rapporteringssätt och ett utav dessa är bedsiderapportering, som börjar bli allt vanligare inom dagens sjukvård. Brister i kommunikationen kan leda till felbehandlingar och vårdskador. LÄS MER

 2. 2. "Rädslan att bli lämnad ensam kvar" : En enkätstudie om hur elever i åk 7-9 upplever tryggheten i omklädningsrummet och undervisningen i idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Björkvall; Julia Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; omklädningsrum; lärandemiljön; trygghet; kränkningar;

  Sammanfattning : Tidigare forskning pekar på att det finns tydliga brister i utformning av en trygg miljö för eleverna under lektionen i idrott och hälsa och i omklädningsrummen. Särskilt tydligt blir det i idrottssalen där eleverna utelämnas på ett mer framträdande sätt. LÄS MER

 3. 3. Ska vi anmäla alla då eller? om fritidsgårdspersonals syn på anmälningsskyldigheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :EMMA CARLSSON; [2018]
  Nyckelord :Socialtjänsten; oroshantering; Ungdomar; Anmälningsskyldigheten; Fritidsgårdar;

  Sammanfattning : Every organization that in some way work with children must, according to the law Social Services Act, report to the Social Service if they know or suspect any circumstances that endangers the youth’s social, physical or psychological health. Even though this law exists there has been occasions where staff at community youth centers did not report even when there was reason to believe that a child’s health was in danger. LÄS MER

 4. 4. En relation mellan två personer : En studie om förskollärares arbete med små barns anknytning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Carlsson; Elisabeth Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; anknytningsmönster; anknytningsbeteende; trygghet; småbarn; förskollärare; inskolning; attachment.;

  Sammanfattning : Bakgrund: På förskolan befinner sig små barn en stor del av sin tid i tidig ålder då deras anknytningsmönster skapas. Således är denna tid viktig för deras anknytning. Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en större uppfattning om förskollärares erfarenheter av att arbeta med små barns anknytning i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Vad motiverar redovisningsval? : En litteraturgenomgång från millenniumskiftet fram till idag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Oskar Age; Anna Carlsson; Emma Larsson-Torri; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER