Sökning: "Emma Celén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Celén.

  1. 1. Hbtq+ personers upplevelser av bemötandet inom vården

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Elina Andersson; Emma Celén; [2022-01-13]
    Nyckelord :Hbtq personer; upplevelser; bemötande; personcentrerad vård; vårdlidande;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hbtqi+ personer tillhör en sårbar minoritetsgrupp som är utsatt för diskriminering både i Sverige och resten av världen. Den fysiska och psykiska hälsan påverkas negativt av minoritetsstress och hbtqi+ personer har visat sig vara mer sårbara för viss psykisk- och fysisk ohälsa än heterosexuella och cispersoner. LÄS MER