Sökning: "Emma Duvinger"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Duvinger.

 1. 1. Ensamkommande flickors migration : En komparativ analys av Afghanistan och Somalia

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emma Duvinger; [2013]
  Nyckelord :Migration; asylsökande; ensamkommande flickor; sociala nätverk;

  Sammanfattning : Sweden is the country in Europe that receives most applicants from asylum seeking unaccompanied children. The majority of all unaccompanied children are boys and the two biggest sending countries are Afghanistan and Somalia. LÄS MER

 2. 2. Det organisatoriska mötet : en studie om myndighetssamverkan kring våld och övergrepp mot barn

  Kandidat-uppsats, Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Elin Ericsson; Emma Duvinger; [2009]
  Nyckelord :samverkan; våld och övergrepp mot barn; organisationsteori;

  Sammanfattning : Today, it is prescribed by law that authorities should cooperate, especially around vulnerable children. There is a need in Sweden of research about cooperation and the problems that can occur. LÄS MER