Sökning: "Emma Ekholm"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Emma Ekholm.

 1. 1. Hot och våld på akutmottagningen - Sjuksköterskans upplevelser : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Ekholm; Karin Sondell; [2021]
  Nyckelord :Nurse s experience of threats and violence at the emergency department; Sjuksköterskans upplevelser av hot och våld på akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Redan 1824 rapporterades det om hot och våld på akutmottagningen. Sjuksköterskor bedriver omvårdnadsarbete i en utsatt arbetsmiljö där hot och våld är vanligt förekommande och arbetet på akutmottagning står inför stora utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Heat transfer in pressed steel powder - Part 1: Temperaturemeasurements in capsules

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Carl Johansson; Amanda Engström; Emil Lundgren; Emma Klåvus; Felix Ekholm; Johan Magnusson; Tinde Höjer; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Omnichannel - ett verktyg för tillitsskapande : En kvalitativ studie kring kopplingen mellan omnichannel och tillitsskapande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sabina Zwedberg; Emma Ekholm; [2018]
  Nyckelord :Omnichannel; e-commerce; physical store; retail; consumer trust; signal theory;

  Sammanfattning : Since internet was born digitalization has flourished and led to technological innovations that opened up new opportunities on the market. In the retail sector, the digitalization and development of mobile devices, tablets and social media have changed the traditional trade both online and in physical stores. LÄS MER

 4. 4. Individuella skillnader i sensoriska behov: “Need for Scent”, “Need for Sound” och “Need for Vision” skalor : Ett bidrag till ämnets teoriutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emma Ekholm; Alexandra von Schreeb; [2017]
  Nyckelord :Sensory marketing; “Need for Touch” scale; autotelic; instrumental; scent; sound; sight; high sensory; low sensory; olfactory; audio.; Sinnesmarknadsföring; “Need for Touch” skala; autotelisk; instrumental; doft; ljud; syn; högsensorisk; lågsensorisk.;

  Sammanfattning : Titel: Individuella skillnader i sensoriska behov: “Need for Scent”, “Need for Sound” och “Need for Vision” skalor. Ett bidrag till ämnets teoriutveckling. LÄS MER

 5. 5. The celebrity politician : budskap om feminism och identitet inom internationell politik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anna Ekholm; [2015]
  Nyckelord :feminism; ”HeforShe”-kampanjen; mänskliga rättigheter; human rights; ”Everyday Makers”; identitetspolitik; ”celebrity politician”; kändispolitiker; Social Sciences;

  Sammanfattning : What happens when celebrities engage themselves politically and how do they handle the criticism that they do not have the essential expertis to become political representants? In my study I want to answer those questions and further analyse how the public reacts to the rhetoric of celebrity politicians. I have therefore analysed Emma Watson’s speech where she launched the UN-based ”HeforShe-campaign, a campaign Emma Watson represents. LÄS MER