Sökning: "Emma Ekström Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Ekström Andersson.

 1. 1. "Bögpest" eller pandemi : En jämförande studie om rapporteringen om HIV/Aids och svininfluensan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emma Andersson; Josefin Ekström; [2013]
  Nyckelord :Svininfluensan; HIV Aids; medierapportering; nyhetsvärdering; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter.;

  Sammanfattning : I den här studien undersöker vi hur Sveriges två största dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, har rapporterat om nya, okända sjukdomar i ett inledande skede. Vi har valt att granska rapporteringen om HIV/Aids och svininfluensan under en vecka från och med att sjukdomen först uppmärksammas i svensk dagspress. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet på fritidshemmet : en intervjustudie om hur fritidspedagoger förhåller sig till barns fysiska aktivitet på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Emma Andersson; Andreas Ekström; [2009]
  Nyckelord :fritidspedagoger; fritidshem; fysisk aktivitet; barn; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur fritidspedagoger förhåller sig till barns fysiska aktivitet på fritidshemmet. I forskningsbakgrunden belyses fritidshemmets framväxt, fritidspedagogens roll samt hur fysisk aktivitet påverkar barns utveckling. LÄS MER