Sökning: "Emma Ekström"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Emma Ekström.

 1. 1. Improving the supply chain using artificial intelligence

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Emma Ekström; Sofia Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Konfessionella friskolor och religionsfrihetens ramar inom skolväsendet : en argumentationsanalys av den mediala debatten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Lennhammer Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Sweden; human rights; faith based schools; freedom of religion; child rights; Social Sciences; Law and Political Science; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In March 2018 the Swedish social democratic party’s ministers Anna Ekström and Ardalan Shekarabi announced that one of their election promises is to forbid faith based schools. The motivation being that schools in Sweden should be based on unbiased knowledge and equivalence, and that the child has the right to form its own opinions regarding its religion. LÄS MER

 3. 3. Agile project management in the design stage – Construction projects possibilities to apply agile methods

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Axel Ekström; Emma Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Agile project management; Project management; Construction process; Design stage; Change management; Continuous improvement; Agil projektledning; Projektledning; Byggprocessen; Projektering; Förändringsledning; Kontinuerlig förbättring;

  Sammanfattning : The construction industry has a clear process it follows therefore the working method within it also has become rigid. Through long time the stage-gate model has been used by the project management. Construction projects are often complex, have long stages and long decisions routes. LÄS MER

 4. 4. Högt i tak i landet lagom? En studie om satirteckningars plats i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emma Ekström; [2015-08-13]
  Nyckelord :satir; satirteckningar; satirserie; karikatyr; metafor; ikonografi; satire; political cartoon; political caricature;

  Sammanfattning : Titel: Högt i tak i landet lagom? – En studie om satirteckningars plats i svenska dagstidningarFörfattare: Emma EkströmKurs: Examenskurs i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik,medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet. LÄS MER

 5. 5. Att förlora sitt barn i suicid : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Ekström; Rebecca Begnert; [2015]
  Nyckelord :Barn; erfarenheter; föräldrar; suicid;

  Sammanfattning : .... LÄS MER