Sökning: "Emma Ekström"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Emma Ekström.

 1. 1. EN HÅLLBARHETSANALYS AV ÖREBRO KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN : Vårt framtida Örebro

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Ekström; Emma Andréasson Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en dokumentanalys av Örebro kommuns nya översiktsplan 2018. Syftet med uppsatsen är att undersöka om den nya översiktsplanen planerar för de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbarhet samt om kommunen tar hänsyn till de globala, nationella, regionala och kommunala krav och mål som finns för den hållbara utvecklingen i fysisk planering. LÄS MER

 2. 2. Konfessionella friskolor och religionsfrihetens ramar inom skolväsendet : en argumentationsanalys av den mediala debatten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Lennhammer Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Sweden; human rights; faith based schools; freedom of religion; child rights; Social Sciences; Law and Political Science; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In March 2018 the Swedish social democratic party’s ministers Anna Ekström and Ardalan Shekarabi announced that one of their election promises is to forbid faith based schools. The motivation being that schools in Sweden should be based on unbiased knowledge and equivalence, and that the child has the right to form its own opinions regarding its religion. LÄS MER

 3. 3. Challenge accepted : A qualitative study on how small firms can manage human resources when growing

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Ekström; Evelina Pallin; [2018]
  Nyckelord :human capital; absorptive capacity; dynamic capabilities; business growth; small firms;

  Sammanfattning : Business growth has been a widely interesting topic among researchers throughout the years. Most research has emphasised growth as an outcome that considers different measures to growth, whereas the outcome of growth that reflects upon managing challenges when growing and growth as a process that refers to how firms adapt internally whilst growing have been much more neglected. LÄS MER

 4. 4. Improving the supply chain using artificial intelligence

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Emma Ekström; Sofia Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Agile project management in the design stage – Construction projects possibilities to apply agile methods

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Axel Ekström; Emma Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Agile project management; Project management; Construction process; Design stage; Change management; Continuous improvement; Agil projektledning; Projektledning; Byggprocessen; Projektering; Förändringsledning; Kontinuerlig förbättring;

  Sammanfattning : The construction industry has a clear process it follows therefore the working method within it also has become rigid. Through long time the stage-gate model has been used by the project management. Construction projects are often complex, have long stages and long decisions routes. LÄS MER