Sökning: "Emma Emanuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Emma Emanuelsson.

 1. 1. Den (över)sociala polisen: en rättssociologisk studie kring polisens närvaro i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Emma Emanuelsson; Annie Aniés; [2019]
  Nyckelord :polisen; rollförväntningar; social kontroll; sociala medier; police; role theory; social control; social media; Social Sciences;

  Sammanfattning : The presence of the police in social media may be considered going against the otherwise factual, professional and impartial authority which they are lawfully required to maintain. This, as a result of social media communication tending to be less formal than traditional methods of communication. LÄS MER

 2. 2. UPPLEVELSER AV FYSISK AKTIVITET FRÅN KVINNOR SOM DRABBATS AV BRÖSTCANCER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Emanuelsson Schotte; Emma Persson; [2019]
  Nyckelord :Bröstcancer; Fysisk aktivitet; Kvinnor; Onkologisk behandling; Upplevelser;

  Sammanfattning : UPPLEVELSER AV FYSISK AKTIVITET FRÅN KVINNOR SOM DRABBATS AV BRÖSTCANCER -EN LITTERATURSTUDIE EMELIE EMANUELSSON SCHOTTE EMMA PERSSON Emanuelsson Schotte, E & Persson, E. Upplevelser av fysisk aktivitet från kvinnor som drabbats av bröstcancer. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av trädgårdsterapi för personer med stressrelaterad ohälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Emma Emanuelsson; [2018]
  Nyckelord :utmattningssyndrom; stress; trädgård; rehabilitering; arbetsterapi;

  Sammanfattning : I Sverige ökar både heltids- och deltidssjukskrivningar och stressrelaterad ohälsa är en vanlig bakomliggande orsak. Tidigare studier talar för att trädgårdsterapi är en användbar metod för återhämtning i denna patientgrupp. LÄS MER

 4. 4. Pyrit i arkeologiska benföremål – ett dolt problem? Undersökning och skadeinventering av järn och svavel i arkeologiska ben- och benhornföremål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Emma K Emanuelsson; [2015-06-26]
  Nyckelord :museum inventory; SEM-EDX spectroscopy; iron sulphur problem; conservation; bone objects; antler objects;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2015:05.... LÄS MER

 5. 5. Flexibelt arbete - En gränslös möjlighet? : En kvantitativ studie av hur tjänstemän upplever stress och balans i relation till flexibla arbetsförhållanden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Emma Oskarsson; Malin Emanuelsson; [2015]
  Nyckelord :Flexibelt arbete; stress; gränsdragning; work life balance; work life conflict;

  Sammanfattning : Strukturomvandlingen till dagens tjänsteekonomi och den ökade spridningen av informations- och kommunikationsteknologi, har möjliggjort ett arbetsliv med flexibla arbetstider och arbetsplatser. Flexibelt arbete kan vara en frihet som skapar möjligheter att uppnå en bättre balans mellan arbete och övrigt liv, men det kan också vara en risk som leder till ökad stress då förhållandet mellan arbete och övrigt liv upplevs som gränslöst. LÄS MER