Sökning: "Emma Engström"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Emma Engström.

 1. 1. Vårt större fädernesland – Paneuropa i Tidevarvet och svensk debatt 1924–1936

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emma Engström; [2024-02-14]
  Nyckelord :Europeism; Elin Wägner; Tidevarvet; Paneuropa; mellankrigstiden;

  Sammanfattning : This is a reception study on how the idea of Paneuropa, as launched by the austrian count Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi in 1923, was received by the political weekly magazine Tidevarvet, a product of – and an opinion forming organ for – the social liberal wing of the Swedish suffrage- and peace movements. The main purpose is to examine to what extent there was an existent Europeanism in the public debate in Sweden during the interwar period, and how that discourse was constructed through the conceptual pairings disruption/unity and parts/whole. LÄS MER

 2. 2. En svart prick på vita duken Rasism, klass, hot och autenticitet i debatten om Ruben Östlunds film Play

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emma Engström; [2023-11-23]
  Nyckelord :rasism; debatt; postkolonial teori; film; idéhistoria;

  Sammanfattning : In 2011, a swedish feature film namned Play, directed by Ruben Östlund, caused a cultural debate in the national daily press. The film was about a larger group of older black boys and a minor group of white boys, engaged in a game of power and threat that ended as a robbery. LÄS MER

 3. 3. TAKK för att främja barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Engström; Emilia Fredin; [2023]
  Nyckelord :TAKK; AKK; kommunikation; gester; språkutveckling; språklig sårbarhet; inkludering;

  Sammanfattning : Då vi av erfarenhet har sett att många förskolor använder sig av TAKK, men även att många inte gör det trots att behovet finns föll beslutet på att syftet med vår studie var att belysa hur pedagoger arbetar med TAKK för att främja barns språkutveckling. Vi valde även att intervjua logopeder och specialpedagoger för att få deras perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Samarbetsstyrning för ett bättre ansvarstagande vid översvämning : En fallstudie av Malmö och Gävle om hur översvämningar från skyfall påverkar ansvarsfördelning och samverkan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Engström Emma; Vendela Weckström; [2023]
  Nyckelord :Heavy rain; urban resilience; responsibility; collaborative governance; recovery measures; flooding; Skyfall; urban resiliens; ansvar; samarbetsstyrning; åtgärder; översvämning;

  Sammanfattning : Skyfallen förväntas öka, därmed behöver städer klimatanpassas. Ansvarsfördelningen i hanteringen av skyfall är komplicerad då det finns otydligheter hur aktörer ska arbeta med åtgärder vid dessa översvämningar. LÄS MER

 5. 5. Närhet och utmaningar : En litteraturöversikt om sjuksköterskors vårdrelation till patienter med anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Ida Engström; Emma Nabäck; [2022]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; sjuksköterska; sjuksköterska-patient-relation; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är en allvarlig ätstörning och den psykiatriska diagnos som har högst dödlighet. Sjukdomen utvecklas ofta i samband med bantning och anses vara ett komplext sjukdomstillstånd. Det är vanligt att personer som lider av anorexia nervosa har en negativ självbild med bristande självförtroende. LÄS MER