Sökning: "Emma Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden Emma Eriksson.

 1. 1. Erfarenheter av överbelastningsskador hos elever om går nationell idrottsutbildning: ur ett sociokulturellt och psyko-socialt perspektiv : En kvalitativ tudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Gustafsson; Moa Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Risk factors; overuse injury; NIU-students; psychology; teamsport; Riskfaktorer; överbelastningsskada; NIU-elever; psykologi; lagidrott;

  Sammanfattning : Svårigheter att hantera fysiska och psykiska krav som st.lls p. en idrottare som deltar i tävlingsidrott kan medföra skaderisker. Tidigare studier har påvisat flertalet riskfaktorer till överbelastningsskador så som tidigare stressorer, personlighet, psyko-fysiologiska, sociokulturella samt psyko-sociala faktorer. LÄS MER

 2. 2. Ur ett psyko-socialt och sociokulturellt perspektiv- Erfarenheter av överbelastningsskador hos elever som går nationell idrottsutbildning : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Moa Eriksson; Emma Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Overuse injury; risk factors; NIU-students; psychology; teamsport; Överbelastningsskada; riskfaktorer; NIU-elever; psykologi; lagidrott;

  Sammanfattning : För en idrottare kan det förekomma svårigheter att hantera dem fysiska och psykologiska krav som ställs inom tävlingsidrott. Tidigare studier har påvisat olika riskfaktorer till en överbelastningsskada såsom tidigare stressorer, personlighet, psyko-fysiologiska, psyko-sociala samt sociokulturella faktorer som kan associeras till skadeuppkomsten. LÄS MER

 3. 3. Role Conceptions in Sweden’s Foreign Policy: A Textual Analysis of the China-strategy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Role Theory; Foreign Policy Analysis; Sweden’s Foreign Policy; Sweden-China; Qualitative Content Analysis.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Research on Sweden’s foreign policy often highlights its exceptionalism regarding activism and value promotion. Yet, I detect a less idealistic side in its foreign policy towards China, characterized by a protection of national interests. In addition, contemporary trends of liberalization suggest an entirely different dimension as well. LÄS MER

 4. 4. Identifikation av och insatser vid läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever i tidigt skede : En studie utifrån speciallärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Emma Eriksson; Sara Badri; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkiga elever; läs- och skrivsvårigheter; svenska som andraspråk; specialpedagogiska perspektiv; intervjuer; speciallärare.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Detecting Bad Smells in Industrial Requirements Written in Natural Languages

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Eriksson Marie-Janette; Brouillette Emma; [2022]
  Nyckelord :Industrial Requirements; Requirement Engineering; Software Requirements Specification; Natural Language; Bad Smells; Requirements Smells; Tool Testing;

  Sammanfattning : A key factor in creating software of good quality is that the requirements for the project being developed are as unambiguous and clear as possible, so the developers will be able to develop the product quickly and effectively. So, there is a need for tools that help requirements engineers create quality requirements. LÄS MER