Sökning: "Emma Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden Emma Eriksson.

 1. 1. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Axelsson; Matilda Eriksson; [2020]
  Nyckelord :biotopplantering; buskar; The woody meadow project; växtsamhälle; hed; stäpp; shrubland; hårdgjord miljö;

  Sammanfattning : Buskar är en välanvänd växtkategori i offentlig miljö i Sverige, men tenderar att framför allt användas i monotona massplanteringar som både har låga visuella- och ekologiska värden. Samtidigt är buskar det växtmaterial som är mest användbart med avseende på hållbarhet, låg skötselintensitet och mångsidighet. LÄS MER

 2. 2. Digitala skrivprocesser - Hur skrivundervisning i svenska utformas för digitala skrivverktyg

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Olivia Eriksson; Emma Jacobsson; [2020]
  Nyckelord :processorienterad skrivundervisning; digitala skrivverktyg; analogt skrivande; mellanstadiet; digital kompetens;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur mellanstadielärare utformar processorienterad skrivundervisning för digitala skrivverktyg i svenska samt vilka möjligheter och begränsningar detta medför. I bakgrunden behandlas begreppen skrivprocess och digital skrivprocess samt likheterna och skillnaderna mellan dem. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av nutritionens betydelse för hälsa hos personer med cancer : Litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Emma Lundmark; Sanna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :cancer; experiences; health and nutrition; cancer; erfarenheter; hälsa och nutrition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar många människor. Var tredje svensk beräknas drabbas av sjukdomen. Cancerbehandlingen har utvecklats och fler överlever, däremot är behandlingen aggressiv och ger biverkningar som bland annat förändrar nutritionen. En av förutsättningarna för hälsa är tillräcklig nutrition. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitets påverkan på exekutiva funktioner hos äldre personer : Relationen mellan subjektivt och objektivt minne i relation till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Eriksson; [2020]
  Nyckelord :physical activity; subjective memory; objective memory; executive functions; elderly; fysisk aktivitet; subjektivt minne; objektivt minne; exekutiva funktioner; äldre;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar det subjektiva och objektiva minnet hos personer i åldrarna 65–75, samt om det finns någon relation mellan det upplevda subjektiva minnet och den objektiva minnesprestationen i relation till mängden fysisk aktivitet hos deltagarna. Urvalet bestod av 121 deltagare i åldrarna 65–75. LÄS MER

 5. 5. Konstruerad legitimitet eller samhällsmedvetenhet? : En kvalitativ studie av charterbolaget TUIs CSR-kommunikation till svenska konsumenter.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Klara Berglund Eriksson; Emma Wallin; [2020]
  Nyckelord :Public Relations; Corporate Social Responsibility; CSR-communication; Legitimacy; Tourism.;

  Sammanfattning : Title: Constructed legitimacy or social responsibility? A qualitative study of the tour operator TUI’s CSR-communication directed to Swedish consumers (Konstruerad legitimitet eller samhällsmedvetenhet? En kvalitativ studie av charterbolaget TUIs CSR-kommunikation till svenska konsumenter) Authors: Emma Wallin and Klara Berglund Eriksson Aim: The purpose of this study is to investigate how the tour operator concern TUI work to achieve legitimacy during a period of criticism towards the travel industry, by studying their CSR-communication. This is done by answering following questions:   Does TUI use CSR-communication as a way to achieve legitimacy? How does TUI communicate their CSR-commitment in their relationship with Swedish consumers? Which tendencies of Suchman’s legimicity types can be found in TUI’s CSR-communication? Method/Material: To answer the research questions we have analysed material from TUI’s sustainability report of 2018, their press releases from 2018-2019 and content from the page of sustainability at TUI Sweden’s website. LÄS MER