Sökning: "Emma Feldt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Feldt.

 1. 1. Odling av filamentösa svampen Neurospora intermedia i tunndrank

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mikaela Fahlström; Emma Feldt; Jacob Ahnstedt; [2017]
  Nyckelord :Neurospora intermedia; Tunndrank; Bioetanol; Biomassa; RNA-koncentration; Protein;

  Sammanfattning : Det pågår ständigt forskning på att göra bioetanolen till ett mer konkurrenskraftigt bränsle gentemot fossila bränslen. Flera försök till att optimera processen både ekonomiskt och energimässigt görs i flera länder världen över. LÄS MER

 2. 2. Det finns väl inga gränser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Karin Feldt; Emma Henriksson; [2009]
  Nyckelord :skapande verksamhet; föräldrar; kreativitet; fantasi; förskola; lek;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en undersökning om hur föräldrar till barn på två förskolor ser på skapande verksamhet i förskolan. Den undersökningsmetod som har använts är en kvalitativ enkätstudie med öppna frågor. LÄS MER