Sökning: "Emma Friman"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Emma Friman.

 1. 1. AI in Executive Education - How Artificial Intelligence is expected to change Executive Education

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Friman; [2020-05-05]
  Nyckelord :AI; Digitalisation; Executive Education; Risk; Lifelong learning;

  Sammanfattning : Education organisations are important for the development of the society. Those organisations must continue develop at the same pace as the society to be relevant. One of today’s biggest development is the digital transformation of society and education organisations. LÄS MER

 2. 2. Förskolepersonals förtroende för socialtjänsten : Vikten av återkoppling vid en orosanmälan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Emma Kurjenkallio; Olivia Friman Linder; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Samverkan över professionsgränser i ett kommunalt projekt : En studie om hur uppdelning i professioner påverkar kommuners samverkansformer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emma Friman; [2015]
  Nyckelord :Profession; interaction; project; social closure; knowledge exchange; Profession; interaktion; projekt; social stängning; kunskapsutbyte;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate the affects of interaction between different professions in a municipal project. In the project, professional representatives from the social services and schools have collaborated with staff in preschool/school and exchanged knowledge to improve the work around children with antisocial behavior. LÄS MER

 4. 4. "När jag blir arg brukar jag kalla det för bastuklubbar" : En studie om kvinnor, ledarskap och maktstrukturer inom kulturprojekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur; Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Sofie Friman; Emma Palmgren; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige har internationellt sett ett mycket gott anseende som ett demokratiskt och jämställt land. Större sociala och ekonomiska klyftor mellan folkgrupper är inte något man accepterar här och nästan lika stor del kvinnor som män har egen inkomst och yrkesarbetar. LÄS MER

 5. 5. Integrera skapande verksamhet med svenska! ­ En kvalitativ studie i förskola och skola.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Östergaard; Emma Friman; [2008]
  Nyckelord :Skapande verksamhet; svenska; fantasi; integrering;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att ta reda på och uppmärksamma hur förskolor och skolor jobbar med skapandeverksamhet integrerat med svenska. För att ta reda på detta har vi genomfört fyra kvalitativa intervjuer och tagitdel av litteratur och tidigare forskning kring ämnet. LÄS MER