Sökning: "Emma Granström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Emma Granström.

 1. 1. Sociala medier äts upp av reklam : Engagemangets betydelse för användarens tolerans av reklam på TikTok och Facebook

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Adam Chohan; Emma Granström; Victoria Kjöraas; [2022]
  Nyckelord :Engagemang; Sociala Medier; TikTok; Facebook; Reklam; Attityd;

  Sammanfattning : Har de olika reklamstrategierna som används på TikTok och Facebook olika påverkan hos användarens engagemang? Syftet med denna studie är att få djupare förståelse för användares engagemang av reklam på TikTok och Facebook. Studien avser även undersöka när användaren väljer att stänga ner applikationen som konsekvens av lågt engagemang för reklamformens innehåll i applikationerna. LÄS MER

 2. 2. Cashless society: Is there a relationship between innovation and cash circulation in economy?

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emma Glennow; Alexandra Granström; [2019]
  Nyckelord :Cashless society; cashless; innovation; cash circulation; currency in circulation; Global Innovation Index; money; digital payments; research and development;

  Sammanfattning : Around the globe, countries move away from banknotes and coins in the favor of digitized payments. A number of findings from academic research conclude various benefits associated with decreased cash usage, such as enhanced economic development, less costs for governments and banks, financial transparency as well as lower economic-related crime rates. LÄS MER

 3. 3. Does CSR engagement pay off?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Sofie Falck; Emma Granström Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Environmental; Social Corporate Governance; Financial Performance;

  Sammanfattning : This paper study the relationship between CSR engagement and firm value in terms of market-based as well as accounting-based performance measures for listed companies on OMXSPI between the years 2008-2016. The analysis is conducted using both panel data-based and cross-sectional based regressions. LÄS MER

 4. 4. Sagittal halsryggställning fem år efter operation med fusionrespektive diskprotes vid cervikal radikulopati

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Emma Granström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Experiment: Tillväxtvilja : En studie om varför småföretagare önskar tillväxt

  Magister-uppsats, Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Emma Granström; Gabriella Ahlvik Doverhem; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER