Sökning: "Emma Gullman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Gullman.

 1. 1. ”Det är svårt att få till vila här – vi måste ju göra vårt jobb också” Betydelsen av vila och sömn för intensivvårdspatienter

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Berggren; Emma Gullman; [2017-08-09]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdspatienter; vila; sömn; intensivvårdssjuksköterska; Critical care; intensive care patients; rest; sleep; critical care nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som är svårt kritiskt sjuka har många gånger ingen ytterligare förmåga att hantera den utsatthet och exponering som medföljer intensivvård. Intensivvårdspatienter lider ofta av brist på sömn och vila vilket är besvärande då sömnbrist kan leda till både fysiska och psykiska komplikationer vilka förlänger lidande och återhämtning. LÄS MER

 2. 2. För alltid förändrad : - Upplevelsen av livskvalitet hos patienter med en ryggmärgsskada

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Högskolan i HalmstadSektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Högskolan i HalmstadSektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Dennis Eriksson; Emma Gullman; [2011]
  Nyckelord :Nursing care; patient; quality of life; spinal cord injury.; Livskvalitet; omvårdnad; patient; ryggmärgsskada.;

  Sammanfattning : Endast ett fåtal personer drabbas varje år av en traumatisk ryggmärgsskada. Den akuta vården av dessa patienter utövas på endast sex sjukhus i Sverige. Vårdbehovet för personer med en ryggmärgskada är stort eftersom en traumatisk ryggmärgsskada medför såväl fysiska även som stora psykiska omställningar i livet. LÄS MER