Sökning: "Emma Gunnarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Emma Gunnarsson.

 1. 1. Digitalisering och implementering av Artificiell intelligens - En kvalitativ studie om revisorer och revisorsassistenters attityder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Gunnarsson; Tea Blazevic; [2020-07-09]
  Nyckelord :Revisor; attityd; digitalisering; artificiell intelligens; revisorsassistent;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Människan har alltid varit intresserad av att inkludera teknik i sitt arbete. I skrivande stund råder den fjärde industriella revolutionen, även kallad digitala revolutionen, där Artificiell Intelligens (AI) förväntas få en betydande roll. LÄS MER

 2. 2. Från Östgötaslätten till matupplevelse : En kvalitativ studie av värdekedjan mellan producent, grossist och restaurang på en lokal marknad

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emma Gunnarsson Folkegård; Sebastian Olivares; [2020]
  Nyckelord :Valuechain; locally produced raw materials; local market; wholesale; added value; value-creating; producers; Värdekedja; lokalt producerade råvaror; lokal marknad; grossist; mervärde; värdeskapande; producent;

  Sammanfattning : Restaurangutläggen har ökat sedan 2010 och efterfrågan på lokalt producerad mat har ökat allt mer senaste tiden, vars syfte inte längre enbart syftar till att mätta idag. Trender har lett till att mervärden inom mat såsom kvalité, hållbarhet och ursprung efterfrågas, varpå restauranger har anpassat sig till detta för att skapa en matupplevelse. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Waste Management : Identifying and Analysing the Present and Future Waste Situation in Linga Linga

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Julia Gunnarsson; Emma Fält; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inadequate waste management has become a global concern during the last decades due to an increasing population and economic growth. When a larger amount of people get access to new types of waste the potentially harmful waste streams are increasing in both cities and rural communities. LÄS MER

 4. 4. Election Cycles and Microfinance in the Indian States : Political Pressures, Opportunistic Election Cycles and Political Uncertainty Cycles: What Does It Do for the Indian Microfinance Sector?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emma Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In India, election cycles have repeatedly been reported to sway the microfinance sector. Meanwhile, the sector is recognized as an important poverty fighting tool; both the largely privately funded MFI system and the largely publicly funded SHG system. LÄS MER

 5. 5. Musikens upplevda påverkan på personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Jerry Gunnarsson; Emma Holgersson; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Alzheimers sjukdom; Vaskulär demens; Frontotemporal demens; Musik; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Icke-farmakologiska behandlingar;

  Sammanfattning : Bakgrund: 50 miljoner människor i världen beräknas leva med någon form av demenssjukdom. En svårighet vid omvårdnad av personer med demenssjukdom är att bemöta de kognitiva samt beteendemässiga och psykologiska symptom som ofta uppvisas. LÄS MER