Sökning: "Emma Hamilton"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Hamilton.

 1. 1. Konsumenters påverkan av produktplacering i film - En fallstudie om Hamilton - I nationens intresse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Emma Berggren; William Fri; Niklas Lindström; [2013]
  Nyckelord :marknadsföring; produktplacering; varumärkesplacering; konsumenter;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att skapa en ökad förståelse för produktplacering i svensk film och dess påverkan på svenska konsumenter. Syftet är också att gå på djupet med få enheter för att få en tydligare bild av fenomenet produktplacering... LÄS MER

 2. 2. Accessoarer för framtidens kontor

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :ALICIA BRANDER; EMMA HAMILTON; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER