Sökning: "Emma Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Emma Hansson.

 1. 1. Detaljhandelns utveckling och digitalisering : Hur påverkas de fysiska butikerna av e-handeln?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Hansson; [2019]
  Nyckelord :retail industry; e-commerce; brick-and-mortar stores; digitizing; detaljhandel; e-handel; fysiska butiker; digitalisering;

  Sammanfattning : Att det har blivit en ökad digitalisering i handeln de senaste 10 åren är ingen hemlighet. Internet har skapat möjligheter som tidigare inte funnits och att handla elektroniskt har blivit en stor företeelse på marknaden. LÄS MER

 2. 2. Employer Branding och dess interna och externa betydelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Alicia Hansson; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Value Proposition; Competence Development; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to the number of changes in the labor market, it is of high importance that organizations form strategies to attract, develop and maintain employees. One of these current strategies are referred to as Employer Branding, which can be viewed as the package of the functional, economic and psychological benefits provided by employment, and identified with the employing company. LÄS MER

 3. 3. "We face neither East nor West; We face forward" : A study about policy implementation to receive Chinese Foreign Direct Investments in Ghana

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik; Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Författare :Ida Hansson; Emma Osbakk Malmström; [2019]
  Nyckelord :Foreign Direct Investment FDI ; Liberal International Political Economy IPE ; Rational Actor Model RAM ; Ghana; China;

  Sammanfattning : This Bachelor thesis focuses on examining the Ghanaian state's policies regarding inward Foreign Direct Investments and furthermore the policy implementation to attract and receive FDI, the question asked is What policy choices have been implemented by Ghana to attract Chinese FDI? This thesis employs a single case study design with a qualitative approach as it seeks to draw upon Liberal IPE and RAM to understand the policy choices in attracting FDI, more specifically how Ghana has shaped their policies. When conducting the analysis, the thesis assembles documents, both primary and secondary data to be able to answer the research question. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av att närstående till patienter närvarar vid HLR : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Josefine Bengtsson; Emma Hansson; [2019]
  Nyckelord :beslut; hjärt- och lungräddning; hjärtstopp; lidande; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp drabbar cirka 10 000 människor i Sverige årligen och få av dem överlever. Påbörjas hjärt- och lungräddning omedelbart ökar chansen för överlevnad markant. LÄS MER

 5. 5. En frånkopplad vecka - En kvalitativ studie om frånkoppling från sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julia Hansson; Emma Thelin; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; Frånkoppling; Medieanvändning; Nätverkssamhället; Social tillhörighet; Virtuella gemenskaper; Ensamhet; Tillgänglighet; FOMO; Nomophobia;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att undersöka hur frånkoppling av sociala medier upplevs påverka vänskapsrelationer och kommunikationsmöjligheter. Studien genomförs med en kvalitativ forskningsansats med etnografi som metod. LÄS MER