Sökning: "Emma Hartvigsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Hartvigsson.

  1. 1. För ett socialt kapital av god kvalité : - Det förebyggande arbetet mot mobbning ur skolkuratorers och lärares perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

    Författare :Sabina Larsson; Emma Hartvigsson; [2011]
    Nyckelord :bullying; prevention; social capital; qualitative method;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to understand school counselors´ and teachers´ perspectives on the prevention of bullying in relation to social capital. The study was based on a qualitative process with semi-structured interviews from three teachers and three school counselors from three different schools. LÄS MER