Sökning: "Emma Held"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Emma Held.

 1. 1. Motivationens nya villkor i distansarbetet : En kvalitativ studie om de anställda inom finanssektorn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Matilda Åkerman; Emma Corselli; [2021]
  Nyckelord :Motivation; Distansarbete; Work Life Balance; Finanssektorn; Digitalt arbete;

  Sammanfattning : När COVID-19 pandemin blev ett faktum började fler företag gå över till att arbeta på distans och  från en dag till en annan kunde hela arbetsplatsen ha förändrats. Både företag och individer stod  inför en stor utmaning, att hålla sig motiverade. LÄS MER

 2. 2. Skillnaden mellan fysiska och virtuella företagsmöten : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emma Dahlberg Hermansson; Louise Lundin; [2021]
  Nyckelord :Sensemaking; meetings; virtual meetings; digitalization; Sensemaking; möten; virtuella möten; digitalisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: det organisationer har gemensamt är att människor sätts systematiskt sammanför att gemensamt lösa en uppgift. Möten är en av de vanligaste händelserna i organisationen och är ständigt återkommande. Idag behöver inte möten vara platsbundet till ett fysiskt rum utan kan genomföras genom digitala verktyg. LÄS MER

 3. 3. Delad yta är dubbel yta

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Matilda Holmberg; Emma Sandin; [2021]
  Nyckelord :Delningsekonomi; bostäder; fastighetsutveckling; Boverkets byggregler; Hyreslagen; co-living; co-housing; cirkulär ekonomi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Boende baserat på delningsekonomi har blivit ett allt vanligare inslag både internationellt och på den svenska bostadsmarknaden. Tidiga former av delningsekonomi på bostadsmarknaden är Couchsurfing och AirBnB som skapat möjligheter för privatpersoner att hyra ut sina boenden när de står tomma. LÄS MER

 4. 4. Patienter med bulimia nervosas upplevelser av psykologiska behandlingar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Nåbäck; Zena Lind; [2021]
  Nyckelord :Bulimia nervosa; experiences; nursing; patients; treatments; Behandlingar; bulimia nervosa; omvårdnad; patienter; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bulimia nervosa kännetecknas av perioder med hetsätning kombinerat med kräkning, användning av laxerande medel eller överdriven träning. Många patienter väljer att inte söka hjälp på grund av skam och skuld samt en rädsla för förändring. LÄS MER

 5. 5. Vad gör vi och vad vet vi? : En studie om verksamma och blivande socionomers syn på arbetet med gängkriminalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Krüger; Märta Ansgariusson; [2021]
  Nyckelord :Social work; students; social constructivism; gang criminality; gangs; organized crime.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine social workers’ and social work students’ views on organized crime as a social problem, and on the ongoing societal work with it. The method used was qualitative and the empirical material was collected through semi-structured interviews. LÄS MER