Avancerad sökning

Hittade 3 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Rika barn leka bäst - utomhuspedagogikens baksida

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Hellqvist; Nicole Fredholm; [2016]
  Nyckelord :Kapital; Klass; Intersektionalitet; Uteförskola; Ur och skur;

  Sammanfattning : Under vår utbildning har vi sett att begreppet ”en förskola för alla” inte korrelerar med en uteförskola med de krav som de ställer på barnens utrustning. Syftet med denna uppsats är att se denna problematik ur ett intersektionellt perspektiv med fokus på klass. LÄS MER

 2. 2. Visual Merchandising Online : ur ett konsument- samt företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Landin Hellqvist; Michelle Michel; Frida Rinaldo; [2015]
  Nyckelord :Onlinehandel; Visual merchandising online VMO ; Visuell kommunikation; konsumentbeteende; S-O-R modell;

  Sammanfattning : Befintlig litteratur inom visual merchandising online (VMO) indikerar på ökat behov av att utveckla teorier anpassade för VMO. Målet med denna studie är att bidra med uppdaterade teorier och infallsvinklar inom VMO som grundar sig på konsumenters åsikter och beteende. LÄS MER

 3. 3. Etik inom Djursjukvården

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emma Nilsson; Tinnie Hellqvist; [2010]
  Nyckelord :etik; moral; värdigt djurliv; etiskprövning;

  Sammanfattning : SammanfattningDet finns lite skrivet i ämnen som rör etik i samband med djursjukvård. Utvecklingen inom djursjukvården har under de senaste åren gått mycket fort fram och man kan idag behandla sjukdomar som tidigare inte var möjliga att behandla. LÄS MER