Sökning: "Emma Henriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Emma Henriksson.

 1. 1. Relationen mellan det teoretiska handlingsutrymmet och det praktiska arbetet inom ett antal HVB för barn och unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Henriksson; Amanda Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Discretion in social work; residential care; limited discretion; street-level bureaucracy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to find the dynamics between professionals’ discretion and how it is expressed in the residential care homes for children and young people. Six qualitative semi structured interviews were conducted with professionals' who work in direct contact with children and youths on residential care. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors mående och träningsvanor under menstruationscykeln : Kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Tilda Rydén; Emma Henriksson; [2021]
  Nyckelord :dysmenorré; fysisk aktivitet; menstruation; premenstruella symptom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flertalet kvinnor i fertil ålder genomgår kognitiva, fysiska och emotionella symptom relaterade till sina menstruationscykler. Hormonhalterna i kroppen förändras kraftigt under ett cykliskt förlopp. Menstruationsbesvär förekommer hos majoriteten av kvinnor och hur dessa upplevs är väldigt individuellt. LÄS MER

 3. 3. Från förvaring till rehabilitering : En analys av hur psykisk sjukdom framställts i statens offentliga utredningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Emma Eriksson; Sandra Henriksson; [2020]
  Nyckelord :psykisk sjukdom; konstruktion; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Att begrepp ändras genom historien är ingen nyhet, hur begreppen utvecklats och vad begreppen har för innebörd väckte däremot vårt intresse. Denna studie undersöker transitionen av företeelsen psykisk sjukdom i statens offentliga utredningar, från början av 1900-talet till början av 2010-talet. LÄS MER

 4. 4. “Oh shit, should I be afraid now?” : Interpretations of responsibility and individual resilience in Stockholm

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Emma Henriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to attain a deeper understanding of individual resilience as shaped by interpretations of individual responsibility in Stockholm. The research questions that will guide this effort are which interpretations of responsibility for crisis preparedness are there among Stockholm citizens? And, how do understandings of responsibility influence individual resilience? To answer those questions, seven semi-structured qualitative interviews were conducted and analysed through a thematic analysis, using resilience as a theoretical framework. LÄS MER

 5. 5. "Kan jag också vara med?" : En kvalitativ studie om förskollärare och barnskötares arbete för en inkluderande verksamhet med barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Bergström; Isa Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; barnskötare; inkludering; barn i behov av särskilt stöd; samtalsintervju;

  Sammanfattning : I förskolan är det förskollärarnas och barnskötarnas uppgift att skapa en inkluderande verksamhet för samtliga barn i barngruppen samt att se till att alla barn i förskolan får sina behov tillgodosedda. Har förskollärare och barnskötare tillräcklig kompetens kring barn i behov av särskilt stöd och inkludering? Syftet med denna studie är att undersöka förskollärare och barnskötares arbete för en inkluderande verksamhet med barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER