Sökning: "Emma Hjorth"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Hjorth.

 1. 1. Glukokortikoiders molekulära mekanismer : terapeutiska effekter och biverkningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Hjorth; [2018]
  Nyckelord :glukokortikoid; glukokortikoidreceptor; GR; SEGRA;

  Sammanfattning : Glukokortikoider är en grupp av endogena steroidhormon som bildas i binjurebarken. Hos de flesta däggdjur är kortisol den viktigaste glukokortikoiden, undantag är möss och råttor där kortikosteron istället är den dominerande glukokortikoiden. LÄS MER

 2. 2. Det snackas om utomhuspedagogik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Emma Hjorth; Josefine Svensson; [2009]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; utemiljö; pedagog; uppfattningar; skola; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att söka efter olika uppfattningar som pedagoger har om utomhuspedagogik i skolans tidigare år och i förskolan. Uppsatsen har en socialkonstruktionistisk ansats, vi menar att det är i språkliga interaktioner uppfattningar om världen skapas. LÄS MER