Sökning: "Emma Holm"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Emma Holm.

 1. 1. Socialsekreterares emotionella förhållningssätt : - en jämförande studie om uppföljning av placering i släktinghem och traditionella familjehem

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Felicia Holm; Emma Olausson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. To be or not to be, a communicative leader?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Melinda Holm; Emma Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : The research field of middle management within elderly care in Sweden is fairly unexplored. Even more so, there is little to no research on communication or communicative leadership and its influence on middle management within elderly care. LÄS MER

 3. 3. Administrativ personals upplevelse av pulsmöte inom hälso- och sjukvård : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Carolina Holm; Emma Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :pulsmöte; huddle; lean; arbetsmiljö; administrativ personal; visualisering; kommunikation;

  Sammanfattning : Flera av Sveriges sjukhus har implementerat arbetssätt baserat på lean, ett arbetssätt som från början utformades efter industrin för att effektivisera arbetet. Lean -organisationen kan också benämnas som resurssnåla organisationer då arbetssättet är baserat på att det endast används de resurser som är av värde för kunden och tar bort faktorer som inte är direkt nödvändiga för utförandet av arbetsuppgifterna. LÄS MER

 4. 4. Internkommunikation : Identifiera brus i informationsflödet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Emma Fossum; Anna-Bettina Holm; [2018]
  Nyckelord :Brus; Internkommunikation; Information; Budskap; Tolkning av budskap;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Hur kan informationsbrus identifieras i organisationer? Syfte: Avsikten med uppsatsen är att identifiera och få kunskap om varför brus uppstår i den interna formella informationskommunikationen. Syftet är även att identifiera vilka faktorer som kan störa informationsflödet och påverkar mottagarnas/medarbetarnas tolkning av information ifrån sändaren/ledningen. LÄS MER

 5. 5. Att bygga det friska företaget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Holm; David Losell; [2018]
  Nyckelord :hälsofrämjande ledarskap; psykosocial arbetsmiljö; välbefinnande; ledarskap; hälsa; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det har länge funnits ett fokus på att uppnå en säker och trivsam arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön har i över 100 år haft arbetslagstiftning och tillsyn för att skydda de anställda på svenska företag. LÄS MER