Sökning: "Emma Holmström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Emma Holmström.

 1. 1. SOCIAL DELAKTIGHET I SKOLAN FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Jenelius; Emma Holmström; [2021-06-07]
  Nyckelord :ADHD; social participation; social activities; school; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) är en relativt vanlig diagnos, cirka fem procent av alla barn i Sverige har ADHD. Problem som kan förekomma vid diagnosen, kategoriseras till tre huvudområden: uppmärksamhetsstörning, överaktivitet och impulsivitet som kan skapa hinder i vardagen och i relationer med andra. LÄS MER

 2. 2. Sopor som material : Om material som slängs på återvinningen går att använda till produktion innan det återvinns

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Holmström Emma; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sociala medier som maktens spegel - en studie om relationsskapande mellan företag och konsument

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Caroline Lindkvist; Emma Holmström; [2016]
  Nyckelord :Relationer; makt; maktbalans; maktutövning; sociala medier; företag; konsument; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien har fokuserat på hur maktutövning på sociala medier tar sig uttryck i relationsskapande aktiviteter och konversationer mellan IKEA och dess konsumenter. Avstampet har skett ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där hermeneutiken varit rådande för analysen. LÄS MER

 4. 4. “från helvetet till himmelriket” - Behandlingspersonal och boende om Bostad som Grund och stöd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Forslund; Emma Holmström; [2012-07-02]
  Nyckelord :Hemlös; behandlingspersonal; kontaktmannaskap; stöd; Housing First;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om behandlingspersonal och brukares syn på stöd som erbjuds i ett boendeprogram för personer som tidigare varit hemlösa. Boendeprogrammet är inspirerat av modellen Housing First, vars filosofi är att bostad är en rättighet. LÄS MER

 5. 5. Mellanchefers roll i organisationer :  En kvantitativ studie om vilka roller mellanchefer kan anta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Mikaela Holmström; Emma Gustafsson; Agnesa Bashotaj; [2010]
  Nyckelord :Mellanchef; roll; krav; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Ledarskap är bland ett av de mest observerade men minst förstådda fenomen. De förändringar organisationer har genomgått de senaste decennierna har medfört att mellanchefens roll har förändrats. Dessa förändringar innefattar både strukturella och stra-tegiska förändringar med allt vad det innebär. LÄS MER