Sökning: "Emma Hulander"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emma Hulander.

 1. 1. Nya medier, gamla regler : En studie om svenska journalisters förhållningssätt till medieetik på Twitter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Matilda Otterstam; Emma Hulander; [2014]
  Nyckelord :Sociala medier; Twitter; Gatekeeping; Objektivitet; Förtroende; Källkritik; Yrkesetik; Medieetik; Spelregler för press; radio och TV;

  Sammanfattning : The aim of this study was to look into the approach of swedish journalists towards Twitter and how they apply the media ethics when using Twitter. The method for this research was a survey answered by 371 Swedish journalists, from workplaces of various contents and geographical spread, of which 271 were users of Twitter. LÄS MER

 2. 2. En studie om konsumtion och livsstil - En jämförelse mellan en yngre och en äldre generations konsumtionsvanor kopplat till inredningsbranschen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Finsbäck; Emma Hulander; [2013-02-20]
  Nyckelord :livstil; konsumtion; generationer; inredning; sociala medier;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Huvudplanering på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, utformning av prestationsmått för framtida utvärdering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madelene Andersson; Emma Hulander; [2012-10-04]
  Nyckelord :Kapacitetsplanering; prestationsmått; Sahlgrenska Universitetssjukhuset; huvudplanering; sjukvård;

  Sammanfattning : BakgrundDen första juli 2010 blev vårdgarantin lagstadgad i Sverige. För att hantera långa väntetider införs nya metoder för att effektivt styra, planera och utvärdera sjukvårdsverksamheter. Ansvaret för att utarbeta nya metoder för produktionsplaner tillfaller sjukhusen. LÄS MER