Sökning: "Emma Igelström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Emma Igelström.

 1. 1. Rich Content in Digital News Stories : An investigation of how rich content can enhance Digital news stories and widen the audience

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emma Igelström; [2020]
  Nyckelord :Rich content; Digital News Stories; I-docs; Multimedia journalism; Longform; ;

  Sammanfattning : The way digital news are being created today is very different from traditional printed methods. The digital news format has possibilities that printed versions do not have. For example, they can use animations, video, audio, and interactivity, referred to with a collective name as rich content in this study. LÄS MER

 2. 2. Att leva med en kronisk sjukdom-hjärtsvikt : Ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ulrica Igelström; Emma Kalebsson Englund; [2019]
  Nyckelord :Needs; Heart failure; Experiences; Systematic literature study; Qualitative; Behov; Hjärtsvikt; kvalitativ; systematisk litteraturstudie; upplevelse;

  Sammanfattning : Background: Heart failure is a chronic disease, when a person is diseased, this also affects family, friends and the network around the person. Heart failure varies greatly related to day shape. Difficulties for families to understand the disease and its course of action are described. LÄS MER

 3. 3. Abortvägran med hänvisning till sitt samvete : Bör det finnas en plats för samvetsfrihet  i en neutral liberal stat?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Igelström; [2018]
  Nyckelord :Liberal neutrality; conscience objection; individual exemptions; liberal justice; midwives; Sweden.;

  Sammanfattning : During the spring of 2014 two midwives in Sweden were denied work because they refused to perform abortion on the grounds of their religious beliefs. Shortly after the health authorities were sued for discrimination. LÄS MER

 4. 4. Interaktiv TV - en designmodell

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Beata von Grothusen; Emma Igelström; [2018]
  Nyckelord :second screen; interactive application; social TV; SVT Duo; ;

  Sammanfattning : Traditional TV viewing is on the fall and the TV has many competitors today. Around 80% of today’s TV viewers use some form of second screen while watching TV. A growing trend to catch the viewer is interactive applications to the shows. LÄS MER

 5. 5. Ätas eller kräkas : En komparativ undersökning av två elitidrottskvinnor med ätstörningar

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jenny Bonér; [2007]
  Nyckelord :ätstörningar; anorexi; bulimi; identitet; krav; självkänsla;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet har varit att ur ett komparativt perspektiv undersöka två elitidrottskvinnor med ätstörningar. • Vilka likheter och skillnader finns det i hur de beskriver sin identitet? • Vilka likheter och skillnader finns det i hur de framställer upplevda krav? • Vilka likheter och skillnader finns det i hur de uttrycker sin självkänsla? Metod Som metod valde jag textundersökning av de två böckerna Genom helvetet: om fotboll, kärlek och anorexi av Tina Nordlund och Simon Bank och Simmar-Emma: Min kamp mot bulimin av Emma Igelström och Carina Olofsson. LÄS MER