Sökning: "Emma Ivarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Emma Ivarsson.

 1. 1. Prispengar i travtävlingar : Ett eller flera tillhandahållanden?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Frågorna om när en omsättning anses ha skett av en tjänst och om en tjänst kan anses utgöra ett eller flera tillhandahållanden är ofta återkommande i rättspraxis då lagtexten på området till viss del är vag. Det handlar om frågor som många gånger är beroende av de exakta omständigheterna i varje enskilt fall. LÄS MER

 2. 2. Effekter av IFRS 16 ur ett jämförbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Ivarsson; Robin Hellberg; Linda Annette Everum; [2019]
  Nyckelord :Jämförbarhet; Leasing; IFRS 16; Kapitalisering; Nyckeltal; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Effects of IFRS 16 from a comparative perspective Seminar date: 2019-06-05 Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credit Points Authors: Annette Everum, Robin Hellberg och Emma Ivarsson Advisor: Peter W. Jönsson Key words: Comparability, leasing, IFRS 16, capitalization, key ratio Purpose: The purpose of this report is to describe and analyze the initial effects of the implementation of IFRS 16. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av kommunikation med leverantörer : En fallstudie av hur företag kan prioritera sina resurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia Johansson; Emma Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisation; Digital communication; EDI; Supplier relationship; Digitalisering; Digital kommunikation; EDI; Leverantörsrelation;

  Sammanfattning : Digitalisering har med tiden fått en allt större betydelse och vikten av att företag utvecklas i takt med dess framväxt förväntas öka. En anledning till det är globaliseringen som bland annat medfört en ökad konkurrens. LÄS MER

 4. 4. Konkurslagens brister avseende utseende och entledigande av konkursförvaltare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Maria Lind; Emma Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :Konkursförvaltare; tillsynsmyndigheten; entledigande; auktorisation;

  Sammanfattning : Det saknas utförlig lagstiftning för hur konkursförvaltare utses och entledigas. Detta har resulterat i att domstolar och myndigheter tar till hjälpmedel utanför lagstiftningen. LÄS MER

 5. 5. Värdepåverkande faktorer för bostadsrätter i småstäder i Sverige : Value-influencing factors for cooperative flats in small towns in Sweden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Emma Ivarsson; Elin Grahn; [2015]
  Nyckelord :valuation; value-influencing factors; cooperative flat; värdering; värdepåverkande faktorer; bostadsrätt;

  Sammanfattning : There are various value-influencing factors that have various effects on the value of a cooperative flat for buyers. What generates value is individual and different from buyer to buyer, but also between buyers and real-estate agents. Consequently, the real-estate agents who perform valuations can make incorrect estimates of a residential value. LÄS MER