Sökning: "Emma Ivarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Emma Ivarsson.

 1. 1. Prispengar i travtävlingar : Ett eller flera tillhandahållanden?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Frågorna om när en omsättning anses ha skett av en tjänst och om en tjänst kan anses utgöra ett eller flera tillhandahållanden är ofta återkommande i rättspraxis då lagtexten på området till viss del är vag. Det handlar om frågor som många gånger är beroende av de exakta omständigheterna i varje enskilt fall. LÄS MER

 2. 2. Effekter av IFRS 16 ur ett jämförbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Ivarsson; Robin Hellberg; Linda Annette Everum; [2019]
  Nyckelord :Jämförbarhet; Leasing; IFRS 16; Kapitalisering; Nyckeltal; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Effects of IFRS 16 from a comparative perspective Seminar date: 2019-06-05 Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credit Points Authors: Annette Everum, Robin Hellberg och Emma Ivarsson Advisor: Peter W. Jönsson Key words: Comparability, leasing, IFRS 16, capitalization, key ratio Purpose: The purpose of this report is to describe and analyze the initial effects of the implementation of IFRS 16. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av kommunikation med leverantörer : En fallstudie av hur företag kan prioritera sina resurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia Johansson; Emma Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisation; Digital communication; EDI; Supplier relationship; Digitalisering; Digital kommunikation; EDI; Leverantörsrelation;

  Sammanfattning : Digitalisering har med tiden fått en allt större betydelse och vikten av att företag utvecklas i takt med dess framväxt förväntas öka. En anledning till det är globaliseringen som bland annat medfört en ökad konkurrens. LÄS MER

 4. 4. Dansar aldrig nykter - En studie av studenters alkoholkonsumtion ur ett praktikteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Ivarsson; Emma Rittgård; [2018-06-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Konkurslagens brister avseende utseende och entledigande av konkursförvaltare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Maria Lind; Emma Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :Konkursförvaltare; tillsynsmyndigheten; entledigande; auktorisation;

  Sammanfattning : Det saknas utförlig lagstiftning för hur konkursförvaltare utses och entledigas. Detta har resulterat i att domstolar och myndigheter tar till hjälpmedel utanför lagstiftningen. LÄS MER