Sökning: "Emma Järund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Järund.

  1. 1. Auditsystem - intressenter och medvärden

    Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

    Författare :Sara Radu; Emma Järund; [2005]
    Nyckelord :Users ecperience; Riskhantering; Risk Management and Safety engineering; Auditsystem; Teknik; Technological sciences; Risk Management Culture; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : This report aims to identify and categorize suitable audit users and furthermore establish with values these users experience. The aim of the report has been fulfilled by analyzing interviews carried out with several companies using audits as a part of their risk management process. LÄS MER