Sökning: "Emma Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Emma Jansson.

 1. 1. Rutinsituationer i förskolan : En observationsstudie om förskollärares arbetssätt i förskolans hall

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Tea Ederborg; Emma Jansson; [2023]
  Nyckelord :Routine; Preschool; Dressing; Learning; Working methods; Communication; Rutin; Förskola; Påklädning; Lärande; Arbetssätt; Kommunikation;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur förskollärare arbetar i rutinsituationer samt vilka möjligheter till lärande som skapas. För att undersöka detta genomfördes fem observationer av tre förskollärare, vid påklädning i förskolans hall. LÄS MER

 2. 2. Bild och akustik : Klassrummets ljudlandskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Emma Jansson; [2022]
  Nyckelord :Bildsalen; ljud; akustik; trygghet; koncentration;

  Sammanfattning : Around Sweden there are thousands and thousands of classrooms, and the majority of those classrooms adapt after the subject and what practice that is taking place within the space. In my experience (both during and before Konstfack) where I could find a classroom where art practice is taking place, the space tends to expand. LÄS MER

 3. 3. Blir det enklare? : Sökandet efter att utveckla och effektivisera kompositionsprocesser.

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Emma Jansson; [2022]
  Nyckelord :Komposition; låtskrivande; kreativitet;

  Sammanfattning : In this study, I have composed music using different methods to find out how to write more effectively and further develop as a songwriter. I then performed the songs during a concert in order to show the result of my process. LÄS MER

 4. 4. "Leken är något helt annat än att bara leka" : En kvalitativ studie om förskollärares syn på lekens betydelse för undervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Emma Jansson; Sandra Edvardsson; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; lek; lärande; undervisning; utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få en djupare förståelse för hur förskollärare använder sig av leken som undervisningsmetod. Leken ska prägla förskolans verksamhet där förskollärare även har det yttersta pedagogiska ansvaret för att bedriva undervisning. Läroplanen skriver fram lek som grunden för barns utveckling och lärande. LÄS MER

 5. 5. Prognos för örebropatienter med huvudstamsstenos irelation till behandlingsstrategi

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Emma Jansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund : Vid stenos i huvudstammen till vänster koronarartär kan revaskularisering utförasmed antingen perkutan koronar intervention (PCI) eller kranskärlsoperation (CABG). UtöverPCI och CABG finns farmakologisk behandling. CABG är ofta förstahandsvalet vidhuvudstamsstenos, men om patienten inte lämpar sig för CABG utförs PCI. LÄS MER