Sökning: "Emma Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Emma Jansson.

 1. 1. Making sustainability a part of the event - A study on how sustainable marketing communication is applied in the event industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emma Jansson; Udani Pettersson; [2020-07-02]
  Nyckelord :Sustainable Marketing Communication; Consumer Engagement; Event; Digital Media Channels;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Demokratin i Ungern : En teorikonsumernade fallstudie om Ungerns demokratiska utveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Emma Jansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to the democratic dissolvement in Hungary, the question has been raised if the country still can be seen as a democracy or if the state should be seen as something else. The aim of this essay is to analyze the situation in Hungary in order to investigate if the state is an illiberal democracy. LÄS MER

 3. 3. Stadsplaneringens Pussel : En kvalitativ fallstudie om medborgardeltagandets betydelse vid planeringen av Hammarby stadsdel utifrån politiker, tjänstemän samt medborgarens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Gustaf Renström; Emma Isosalo Jansson; [2020]
  Nyckelord :Citizen participation; Communication; dialog; densification; urban planning; Dialog; fysisk planering; kommunikation; medborgardeltagande; samråd; medborgardialog;

  Sammanfattning : This case study seeks to examine citizen participation in urban planning by closely examining The purpose of this case study is to examine how citizen participation has worked in the planned construction project on Hammarby in Västerås and the effects the citizen participation has had. The theoretical framework of the study is rational and collaborative planning theory and a combination of Arnstein’s ladder of citizen participation and SKR’s participation stair. LÄS MER

 4. 4. Den subjektiva upplevelsen vid förlust av anställning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Cornelia Konradsdotter Jansson; Emma Lenman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En avslutad anställning kan bero på olika anledningar. Det kan exempelvis vara ett initiativ från arbetstagaren och i andra fall från arbetsgivaren. Syftet med denna studie var att undersöka de känslor, tankar och reaktioner som uppkommer vid ett besked om uppsägning. LÄS MER

 5. 5. Undervisning : En studie om förskollärares uppfattningar kring undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Larsson; Emma Jansson; [2019]
  Nyckelord :Förskollärare; Undervisning; Kommunikation; Interaktioner; Medvetenhet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar vad begreppet undervisning innebär samt hur de arbetar med undervisning i förskolans verksamhet. Undervisningsbegreppet förtydligas i nya läroplanen för förskolan som träder i kraft 1 juli 2019. LÄS MER