Sökning: "Emma Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade orden Emma Johansson.

 1. 1. Finns det ett samband mellan sömnvanor och röstbesvär? : En enkätstudie som undersöker relationen mellan sömnkvalitet, antal sömntimmar och upplevda röstbesvär

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Emma Kullerback; Caroline Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :sleep; voice; sleep quality; sleep deprivation; voice disorders; sömn; röst; sömnkvalitet; sömnbrist; röstbesvär;

  Sammanfattning : Although some studies have investigated the correlation between sleeping habits andvoice problems, it is not completely established. Yet, studies have pointed out that bothsleep quality and sleep deprivation can increase the risk for developing voice problems. LÄS MER

 2. 2. Barn utsatta för misshandel- sjuksköterskans bedömning och åtgärder när barn vårdas på sjukhus

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mahtab Shamspourfar; Emma-Elisabeth Johansson; [2020-08-05]
  Nyckelord :Nurses; nursing care; child abuse; neglect;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel är en verklighet som påverkar allt för många barn runt om ivärlden. Det har konstaterats att det ofta är en av vårdnadshavarna som är gärningsmannen ibarnmisshandelfall. I dessa fall har vårdnadshavare svikit deras övergripande ansvar att se tillatt barns rättigheter upprätthålls. LÄS MER

 3. 3. Elscooterns uppgång och motgång En kvalitativ studie om konsumentbeteende inom elscooterbranschen med fokus på det svenska företaget Voi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Johansson; Isabelle Nordling; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Alla är ute efter mina pengar" : En semiotisk innehållsanalys av SVT:s julkalendrar ur ett klassperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna Johansson; Emma Sköld; [2020]
  Nyckelord :Social classes; stereotypes; semiotics; public service; representation; Sveriges Television; Samhällsklasser; stereotyp; semiotik; public service; representation; Sveriges Television;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att granska huruvida Sveriges Television (SVT) uppfyller den del av sitt public service-uppdrag som säger att de inte ska generalisera. Detta genom en kvalitativ analys av hur samhällsklasser representeras i SVT:s julkalendrar. LÄS MER

 5. 5. Är det inte okej att vara själv? : En kvalitativ studie kring förskollärares pedagogiska bemötande av och kunskap om introverta barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Persson; Elina Johansson; [2020]
  Nyckelord :Introvert children in preschool; knowledge; pedagogical approach; preschool teachers.; Introverta barn; pedagogiskt bemötande; kunskap; förskollärare.;

  Sammanfattning : I samhället värderas extroverta egenskaper högre än de typiska introverta dragen och är något som tidigt ifrågasätts i förskolan och skolan. Detta kan bero på en okunskap hos personalen, att man har attityden och synen av att det extroverta är strävansvärt eftersom skolan speglar samhällets norm. LÄS MER