Sökning: "Emma Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 434 uppsatser innehållade orden Emma Johansson.

 1. 1. OMVÅRDNAD SOM PÅVERKAR KÄNSLAN AV TRYGGHET PREHOSPITALT - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Godtman; Emma Johansson; [2023-03-16]
  Nyckelord :Prehospital vård; personcentrerad vård; omvårdnad; trygghet; delaktighet; kommunikation; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar på en multidimensionell aspekt av patienters tillfredsställelse med den prehospitala vården, där en medicinsk behandling av god kvalitet inte ensamt leder till ökad tillfredsställelse. Patienten behöver involveras i sin vård, samt bli bemött på ett värdigt sätt för att bli nöjd med vården. LÄS MER

 2. 2. “Därför ska du klicka här” En kvantitativ analys av pushnotisers innehåll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnea Andersson; Emma Johansson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Push notifications; news application; digitalization; news selection; commercialization; news media; public service; commercial media;

  Sammanfattning : Abstract Title: This is why you should click here Authors: Linnea Andersson and Emma Johansson Level: Bachelor thesis in Journalism Term: HT 2022 Supervisor: Emil Östlund The aim of this thesis is to investigate what characterizes the content of push notifications. More specifically, the study examines what defines push notifications, the tone of the notifications, and how the content differs between public service and commercial media. LÄS MER

 3. 3. Hur är den ideala medborgaren? : En studie om medborgarideal i det nationella provet i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mårten Holmström; Emma Johansson; [2023]
  Nyckelord :Samhällskunskap; medborgarideal; demokratifostran; nationella provet i samhällskunskap;

  Sammanfattning : Samhällskunskapen i den svenska skolan har en normativ uppgift i att forma morgondagens medborgare vilket gör skolämnet till ett intressant analysobjekt. Vilka medborgare man vill ha i samhället är och har länge varit en omdebatterad fråga. LÄS MER

 4. 4. FÖRLIKNINGSERBJUDANDENS INVERKAN PÅ KOSTNADSFÖRDELNINGEN I SVENSKA SKILJEFÖRFARANDEN

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Johansson; [2023]
  Nyckelord :skiljeförfarande; rättegångskostnader; förfarandekostnader; rättegångsbalken; onödig rättegång; förlikningserbjudanden; förlikning; kostnadsfördelning; utomprocessuella förlikningserbjudanden; svenska skiljeförfaranden; allmän domstol; civilprocessens funktioner;

  Sammanfattning : Skiljeförfaranden präglas av höga förfarandekostnader. Dessa kostnader är ofta av stor betydelse för parterna, men hur kostnaderna ska fördelas är inte helt klart. LÄS MER

 5. 5. Get in the Game : A study on social media marketing activities to achieve market access and enhance mainstream adoption of blockchain gaming

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emma Johansson Sundqvis; [2023]
  Nyckelord :Blockchain; Cryptocurrency; Non-Fungible Tokens NFTs ; Gaming Industry; Social Media Marketing; Kryptovaluta; Videospelsindustrin; Sociala Medier; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Gaming is booming, and over the past few years, blockchain games have found their way into this market. These games operate in a highly competitive environment, where marketing is vitally important for their success. LÄS MER