Sökning: "Emma Josefine Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Emma Josefine Andersson.

 1. 1. Våld i nära relationer : Sjuksköterskans upplevelse av att möta våldsutsatta kvinnor på akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emma Andersson; Kim Fransson; Josefine Kindberg; [2021]
  Nyckelord :Encountering; experience; qualitative design; person-centered care; Bemötande; erfarenhet; kvalitativ design; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer mot kvinnor involverar fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt våld och sker oftast i det egna hemmet. Våldet påverkar både den psykiska och fysiska hälsan och konsekvenser kan bland annat ses i form av stress, depression, ångest, kronisk smärta och huvudvärk. LÄS MER

 2. 2. Socionomers utsatthet : En enkätstudie om yrkesrelaterat hot och våld mot socionomer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Fyhr; Josefine Andersson; [2020]
  Nyckelord :social workers; work-related threats and violence; exercise of public authority; individual factors; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine factors which affect the occurrence of work related threats and violence toward social workers. Specifically differences in experiences of threats and violence between social workers who exercise public authority and other professionals who practice social work in general have been studied. LÄS MER

 3. 3. Patienter med HIV/AIDS upplevelser av vårdrelationen med sjuksköterskan : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Högskolan i KarlstadKarlstads universitet

  Författare :Emma Andersson; Josefine Molinder; [2017]
  Nyckelord :HIV AIDS; patientupplevelser; vårdrelation; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Introduktion: Idag lever cirka 36,7 miljoner människor med hiv/aids världen över. Att ha diagnosen hiv/aids bidrar till både psykiskt och fysiskt lidande. För att god vård skall upplevas utgör vårdrelationen till sjuksköterskan en avgörande roll. LÄS MER

 4. 4. Förskola- en plats för rörelse : En intervjuundersökning om pedagogers planering för rörelseaktiviteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Josefine Thomsen; Emma Andersson; [2014]
  Nyckelord :Förskola; rörelse; fysisk aktivitet; planering; pedagoger;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Effekten av högt respektive lågt kolhydratintag på prestation vid uthållighetsträning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emma Andersson; Josefine Dahlqvist; [2013-05-30]
  Nyckelord :kolhydratintag; uthållighetsträning;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academy at University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: The effect of a high versus low carbohydrate intake on endurance performanceAuthor: Emma Andersson and Josefine DahlqvistSupervisor: Fredrik BertzExaminer: Frode SlindeProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDate: May 22, 2013BackgroundCarbohydrates play a significant role in the human metabolism, especially during training. Manystudies have investigated the effects on different carbohydrate intakes on training performance. LÄS MER