Sökning: "Emma König"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma König.

 1. 1. Från förskoleklass till årskurs 1 : Lärares tankar om överlämning av elevers matematikkunskaper mellan två skolformer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma König; Frida Järleskog; [2020]
  Nyckelord :överlämning; förskoleklass; samverkan; progression; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Matematikundervisning är tänkt att ske i en progression genom årskurserna i skolan. För att detta ska ske även vid övergångar mellan stadier i skolan krävs överlämningar av t.ex. den tidigare undervisningens innehåll och elevens kunskaper. LÄS MER

 2. 2. Laborativt material i matematikundervisning - när språket inte räcker till. : Hur lärare argumenterar för och använder laborativt material i matematiktundervisning för flerspåkiga elever.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Frida Järleskog; Emma König; [2019]
  Nyckelord :laborativt material; flerspråkiga elever; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Språkliga hinder kan begränsa matematisk utveckling. Ett sätt att överbrygga detta kan vara att använda laborativt material i matematikundervisningen. LÄS MER