Sökning: "Emma Löf"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emma Löf.

 1. 1. Att leva med endometrios : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emma Löf; Madeleine Olsson; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; Experience; Mistrust; Pain; Self-management;

  Sammanfattning : Background: Endometriosis is an estrogen-dependent disease which means that the uterine mucosa grows outside the uterine cavity. The disease causes women' pain and affects the quality of life and it takes an average of five to seven years to get the diagnosis established. LÄS MER

 2. 2. Avståndstagande från sociala medier : en kvalitativ intervjustudie om individers självvalda frånkoppling

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Löf; Gustav Faxius; [2018]
  Nyckelord :Frånkoppling; Integritet; Kontroll; Sociala medier; Stress; Vardag; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker varför individer tar avstånd från sociala medier i en tid där medier har blivit en del av vår kultur och vårt samhälle. Den ämnar även att behandla deras syn på medieanvändning och kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Influencers eviga konsumtion: vägen till det lyckliga livet? - en kvalitativ studie om individers uppfattningar kring influencers roll som digitala rådgivare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Löf; Maja Ambrosius; [2018]
  Nyckelord :Medierat vardagsliv; Influencers; Intimitet; Parasocial interaktion; Konsumtion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar undersöka utifrån fyra huvudsakliga frågeställningar vilken uppfattning individer har gällande influencers inflytande som digitala rådgivare och deras uppmuntran till konsumtion. Teknologins och mediers intrassling i vardagen gör att influencers har möjlighet att forma en illusion av ett förhållande till sina följare. LÄS MER

 4. 4. Rätten till domstolsprövning av förvaltningsbeslut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Löf; [2016]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER