Sökning: "Emma Lönedal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Lönedal.

  1. 1. Ensamt på toppen? - En kvalitativ studie om emotionella krav i HR-chefers arbetsliv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Lina Burlin; Emma Lönedal; [2019-08-19]
    Nyckelord :HR-managers; emotional demands; social support; role conflict; coping strategies;

    Sammanfattning : This thesis aims to identify the emotional demands in HR-managers´ work life and how these are handled. Prior research has shown that HR-professional are exposed to different emotional demands in their working life. LÄS MER