Sökning: "Emma Landelius"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Landelius.

 1. 1. Det multifunktionella mötesrummet : Hur formgivningen av ett mötesrum kan underlätta för flervägskommunikation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emma Landelius; [2016]
  Nyckelord :Spatial design; information design; meeting room; multiway communication; creativity; Rumslig gestaltning; informationsdesign; mötesrum; flervägskommunikation; kreativitet;

  Sammanfattning : This thesis is a study about how a conference room can be formed to facilitate for multiway communication. The room will facilitate meetings in different forms. This study uses a meeting room in Västerås for the leading team of “Habiliteringscentrum Västmanland” as an example. LÄS MER

 2. 2. Kreativa genier eller barn som utmanar? : En forskningsöversikt av kunskapsläget kring   fenomenet ADHD och dess behandling.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hanna Stål; Emma Landelius; [2012]
  Nyckelord :Keywords: ADHD; treatment; diagnosis; social construction; environmental factors; medicalization; Nykelord: ADHD; behandling; diagnos; social konstruktion; omgivningsfaktorer; medikalisering;

  Sammanfattning : ADHD är idag ett av de mest studerade medicinska tillstånden och den snabbast växande diagnosen. Medicin som behandling av ADHD har liksom diagnostiseringen de senaste åren ökat markant, trots att det inte finns studier gjorda som kan visa på medicinens långsiktiga beroendeframkallande effekt. LÄS MER