Sökning: "Emma Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade orden Emma Larsson.

 1. 1. Överflyttning av vårdnad : En studie som belyser bedömningar av tingsrätt och hovrätt.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emma Andersson; Linnéa Larsson; [2021]
  Nyckelord :Transfer of custody; rights of the child; structural distribution of power; court assessments.; Överflyttning av vårdnad; rättighetsbärare; strukturell makt; domstolens bedömningar.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att granska domstolsbeslut om överflyttning av vårdnad, där hovrätten har ändrat tingsrättens ursprungliga dom. Målsättningen var att belysa vilka omständigheter som låg till grund för beslut samt vilka skillnader som fanns mellan tingsrättens och hovrättens bedömningar. LÄS MER

 2. 2. Vem får agera expert? : en undersökning av mångfalden bland experter i SVT:s nyhetssändningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Emma Wendel; Sara Manelius Larsson; [2021]
  Nyckelord :Mångfald; Representation; Sveriges Television; Public service; Experter; Tv; Diversity; Swedish Television; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study seeks to determine the diversity within the group of experts in the swedish television news; Aktuellt , Rapport , Sportnytt and Kulturnyheterna . The study also aims to better understand how journalists choose these experts and reflect over the diversity within the group. LÄS MER

 3. 3. "Att koppla in en specialpedagog är ju ganska stort" : en intervjustudie om föräldrars upplevelse av samverkan och samarbete med specialpedagog i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Larsson Warholm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångpunkt i samarbetet och samverkan mellan specialpedagog och föräldrar till barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Syftet är att öka kunskapen om föräldrars erfarenheter och upplevelser samt belysa vilka förväntningar föräldrar besitter kring specialpedagogens yrkesroll. LÄS MER

 4. 4. Glöm inte närstående : en allmän litteraturöversikt om närståendes upplevelser av stöd vid palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Emma Larsson; Ida Lindborg; [2021]
  Nyckelord :Närstående; upplevelser; palliativ vård; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av palliativ vård är stort världen över och vården skall kunna ges överallt till personer med obotlig, progressiv sjukdom. Den palliativa vården utgår från fyra hörnstenar vilka är symtomlindring, teamarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. LÄS MER

 5. 5. Personalized Medicine

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Sarah Götze; Daniella Ekström; Tore Larsson Forssén; Eric Sjöö; Emma Svanberg Frisinger; Linnea Wikström; [2021]
  Nyckelord :Personalized medicine;

  Sammanfattning : The aim of this project was to present several therapies and possible applications of these in the field of personalized medicine along with the production techniques and workflows surrounding them. There are two main categories; cell therapies and non-cell therapies. LÄS MER