Sökning: "Emma Lehmann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Lehmann.

  1. 1. A Financial Innovation in Pensions Savings : A case study on the portfolio bond for occupational pension in Sweden

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

    Författare :Emma Lehmann; Mikael Klaar; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER