Sökning: "Emma Leinonen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Leinonen.

 1. 1. Livet som andraspråkstalare i Sverige : Hur finländare upplever användning av det svenska språket i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Emma Leinonen; [2019]
  Nyckelord :foreign language anxiety; Svenska som andraspråk; finlandssvenska; svenskundervisning; andraspråkstalare; investering; legitimt språk;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur relativt nyanlända finländare har upplevt användning av svenska i Sverige och hur deras identitet som andraspråkstalare har blivit påverkad av omgivningen. När det gäller finländare som andraspråkstalare är de i en speciell position när det gäller svenskinlärning, eftersom svenska är ett obligatoriskt skolämne i Finland. LÄS MER

 2. 2. "På håll ser dessa människor ut som snöflingor och faller likadant men kollar man närmare ser de olika ut" : En kvalitativ studie om behandlares syn på kön inom kommunal missbruksvård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Krantz; Elin Leinonen; [2015]
  Nyckelord :Gender; abuse; gender system; treatment center; substance abuse care; addiction; Social Sciences;

  Sammanfattning : We have done a study on construction of gender in substance abuse treatment by interviewing staff at treatment centers. The aim of the study is to examine notions of gender at two gender separated treatment centers for men and women in substance abuse care, to get a better understanding of how treatments work and other activities are designed and influenced by these approaches. LÄS MER