Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Från blogginlägg till nyhet : En kvantitativ studie om hur journalister använder sociala nätverk för att hitta nyheter

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

    Författare :Emma Leyman; Ida Sönner; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The aim of our study was to examine how Swedish journalists use the three social networks Facebook, Twitter and blogs to find news. We wanted to study which group of journalists that were using these networks most frequently and why. We also wanted to find out which of the three networks they use the most. LÄS MER