Sökning: "Emma Lilja"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Emma Lilja.

 1. 1. Barn som inte för möjlighet att växa upp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Lilja; Jenny Wallin; [2022-01-18]
  Nyckelord :sjuksköterska; upplevelse; palliativ vård; barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att möta barnet och familjen när palliativ vård ges till barnet är en komplex situation då sjuksköterskan har i uppgift att vårda barnet och samtidigt finnas som stöd för hela familjen. Den palliativa vården till barn skiljer sig mot den palliativa vård som ges till vuxna, då barn till skillnad från vuxna fortfarande utvecklas vilket innebär att vården behöver anpassas utefter barnet och dess utveckling. LÄS MER

 2. 2. Ett sviktande hjärta : Patienters upplevelser av egenvård vid hjärtsvikt

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Mimmi Emma Lilja Lidman; [2022]
  Nyckelord :Experiences; heart failure; litterature review; nursing self-care; Orem´s Self- care theory; Egenvård; hjärtsvikt; litteraturöversikt; omvårdnad; Orems Egenvårdsteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Hjärtsvikt beskrivs vara ett globalt hälsoproblem. Symtombilden är kronisk med både fysiska och psykiska symtom. Behandlingen är en kombination av farmakologisk behandling och egenvård. Syfte: Beskriva patienters upplevelser av egenvård vid hjärtsvikt. LÄS MER

 3. 3. Det uppdaterade offentliga rummet : Ett masterarbete om hur stadens offentliga rum kan gestaltas i relation till människan och tekniken

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Malin Jaans; Emma Lilja; [2020]
  Nyckelord :Stadsplanering; smarta telefoner; virtuella rum; offentliga rum; design; ungdomar;

  Sammanfattning : Detta masterarbete undersöker, utifrån ett socio-spatialt perspektiv och socio-teknologiskt perspektiv, hur det offentliga rummet Medborgarplatsen i Stockholm kan gestaltas utifrån relationen mellan ungdomars levnadsvanor, den tekniska utvecklingen av smarta telefoner och den fysiska miljön. Uppsatsen är ett kombinerat arbete som innefattar både en empirisk analys och en designprocess. LÄS MER

 4. 4. What’s Up with Green Roofs? : A study on why property owners should invest in Green Roofs and what benefits tenants receive from it.

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emma Szecsödy; Jacob Lilja; [2020]
  Nyckelord :Green roofs; Sustainable; Profiling; Environment; Gröna tak; hållbarhet; profilering; miljö;

  Sammanfattning : The building sector has for a longer period of time been responsible for a considerable part of the negative environmental imprint. The increased interest for the environment and sustainability in the industry has led to technological developments which has reduced the negative environmental impact from buildings. LÄS MER

 5. 5. About Fijian teachers approach to implement pedagogical strategies in health education : A Minor Field Study with an ethnographic approach

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Camilla Lilja; Emma Fridell; [2018]
  Nyckelord :Health Education; Empowerment; Ethnographic approach; Health Literacy; Knowledge; Health; School; Sociocultural perspective; Strategies; Qualitative approach; Zone of Proximal Development;

  Sammanfattning : Health differs among people and education about health is of value to maintain and develop health. In a developing country as Fiji may the definition of health be of different holistic character, compared to industrial countries. LÄS MER